Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Вступ нового учасника у товариство. Проблеми реалізації


Відчуження частки чи її частини у статутному капіталі товариства (купівля-продаж або дарування, підписання заяви про перехід чи передачу частки) від діючих учасників товариства на користь зацікавлених осіб є основним та чи не єдиним способом набуття корпоративних прав у господарських товариствах.

Проте, такий спосіб обумовлює необхідність у передачі частини права власності на частку від фактичних власників до нових.

А чи передбачена законом заборона на набуття корпоративних прав у спосіб, який не передбачає позбавлення частини права власності на частку фактичних учасників товариства.

Вважаємо, що такий спосіб міг би полягати у наступних діях:

  • подання особою, що бажає стати учасником товариства відповідної заяви на ім’я товариства з обгрунтуванням бажання його включення до складу учасників та переваг, які отримає товариство від такого включення;
  • ухвалення вищим органом управління товариства рішення про вступ (прийняття) особи до складу учасників товариства через внесення таким учасником додаткового вкладу до статутного капіталу товариства;
  • зміна розміру статутного капіталу товариства пропорційно розміру додаткового вкладу нового учасника;
  • затвердження статуту у новій редакції;
  • набуття новоприйнятим учасником корпоративних прав у товаристві.

Чи існує заборона на набуття корпоративних прав товариства у вказаний вище спосіб?

З аналізу законодавства випливає, що такої прямої заборони не існує, окрім того в якості обгрунтування можливості такого набуття пропонуємо взяти до уваги наступні норми закону:

- ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України: Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією.

- ч. 1 ст. 88 Цивільного кодексу України: у статуті товариства вказуються порядок вступу до товариства та виходу з нього.

- ч. 1 ст. 98 Цивільного кодексу України: Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства.

- ч. 1 ст. 328 Цивільного кодексу України: Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.

 Таким чином правова природа господарського товариства, норми матеріального права, що регулюють порядок утворення і діяльності товариства не виключають можливість прийняття до складу його учасників осіб, які прямо здійснюють вклад до статутного капіталу, за згодою інших учасників товариства.

 Тепер перейдемо до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року N 755-IV (надалі - Закон), норми ч. 4 ст. 17 якого визначають вичерпний перелік документів, на підставі яких здійснюється державна реєстрація відомостей про зміни у складі учасників товариства.

Бачимо, що серед переліку цих документів немає заяви про вступ/включення до складу учасників товариства, а Законом передбачено, що у випадку не подання визначених документів, це є підставою для зупинення розгляду документів/відмови у державній реєстрації щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Вважаємо, що завданням Закону є визначення порядку реалізації інтересів учасників товариства, але на противагу цьому норми Закону обмежують право вільного розпорядженням власністю.

Таким чином, для здійснення управління товаристовом шляхом включення до його складу нових учасників, фактичним учасникам необхідно позбуватись права власності на частину частки.

 Водночас варто згадати, що питання щодо можливості вступу до товариства нового учасника без переходу до нього частки (її частини) іншого учасника у статутному капіталі товариства Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглядає у своєму листі від 08.04.2010 р. № 4329: “Вважаємо, що документом, який має подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю, пов’язаних зі зміною складу засновників (учасників), а саме вступом до складу засновників нового учасника, можна вважати відповідний протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю про прийом (вступ) нового учасника, про перерозподіл часток, про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу нового учасника, який в той же час є і рішенням про внесення змін до установчих документів (а саме документом, який передбачений ч. 1 ст. 29 Закону про реєстрацію)”.

 З одного боку, вступ до товариства з обмеженою відповідальністю нового учасника без переходу до нього частки (її частини) іншого учасника у статутному капіталі товариства в рамках чинного законодавства України можливий. Водночас можливість зареєструвати такі зміни у державного реєстратора Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (як в діючій, так і в попередніх редакціях) не передбачено.

Вважаємо, такі положення законодавства не є обґрунтованими, оскільки норми, що обумовлюють процес реалізації права власності, обмежують норми матеріального права, що встановлюють підстави та передумови набуття права власності на частку у статутному капіталі, норми що передбачають вільне управління діяльністю господарським товариством.

 Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 № 835-VIII також не виправдав сподівань та залишив поза увагою описане вище проблемне питання.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!

Bitcoin Accelerator