Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Відчуження частки в ТОВ: процедура та порядок оформлення

17 червня 2018 року вступив в дію такий очікуваний та необхідний Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ). Товариства з обмеженою відповідальністю ( ТОВ) – найпоширеніша в нашій країні організаційно-правова форма  господарювання, тому прийняття цього Закону має неабияке значення для ведення бізнесу в Україні.

Одні з вагомих нововведень, які вносить цей Закон - це зміни в порядку відчуження часток ТОВ.

 

Право на відчуження частки у ТОВ

Незмінним залишається право учасника товариства відчужити свою частку (або її частину) у статутному капіталі іншим учасникам товариства або третім особам, але в новому законі зазначається, що статутом також може встановлюватися, що таке відчуження або передача частки в заставу допускається лише при наявності згоди всіх учасників товариства. Це обмеження може включатися до статуту та виключатися з нього одностайним рішенням учасників.

У прийнятому Законі набагато більше диспозитивних, гнучких норм, зокрема, можливість зазначати у статуті певні умови або взагалі виключити деякі положення з установчих документів.

 

Переважне право учасника товариства на придбання частки

Також не варто забувати про переважне право учасника товариства на придбання частки, яку інший учасник товариства бажає реалізувати третій (іншій) особі.  В цьому випадку учасник, який хотів би продати свою частку третій особі, спочатку повідомляє про свій намір інших учасників, і якщо протягом 30 днів ніхто з них не скористається своїм переважним правом, тоді такий учасник може укласти з третьою особою договір купівлі-продажу своєї частки.

Це положення є диспозитивним, а це означає, що статутом може передбачатись інший порядок реалізації переважного права учасників товариства чи взагалі відмова від нього, або проведення переговорів щодо продажу частки іншим особам. Такі положення вносяться до статуту, змінюються  чи виключаються з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників.

 

Порядок оформлення змін

Також в Прикінцевих та Перехідних положеннях вищезгаданого законодавчого акта внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), в яких деталізується сам порядок оформлення та реєстрації відповідних змін у випадку відчуження частки та переходу права власності на неї.

У разі зміни складу учасників товариства для реєстрації таких змін передбачено перелік документів, які потрібно подавати реєстратору, а також визначено, хто саме має право звертатись з такими документами до реєстратора.

! Важливо відмітити, що відтепер Закон про ТОВ значно скоротив перелік необхідних документів, відтак достатньо подати реєстратору  акт прийому-передачі відповідної частки з нотаріальним засвідченням справжності підписів сторін. Проте, в будь-якому випадку, сторони відповідно до загальних вимог законодавства повинні укласти договір, відповідно до якого відбудеться відчуження частки, адже акт є лише підтвердженням укладення договору (правочину), проте не замінюють його. Такий договір за бажанням сторін може бути нотаріально посвідчено. Для посвідчення цієї категорії документів встановлена ставка державного мита 1 неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме 17 грн., що набагато спрощує таку процедуру у порівнянні з тим, що раніше для такого посвідчення встановлювалася ставка у розмірі 1% від ціни договору.

Акт прийому-передачі разом з іншими документами відтепер може бути поданий лише попереднім власником частки або новим учасником, що для набувача частки є надзвичайно важливо, оскільки, це набагато спрощує саму процедуру реєстрації і дозволяє новому учаснику самостійно здійснити всі необхідні дії для участі в товаристві.

Крім акту прийому передачі частки для державної реєстрації подається також відповідна заява та документ, який підтверджує сплату адміністративного збору, що становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на сьогоднішній день дорівнює 528 грн. 60 коп.

Новий закон не містить обов’язку зазначати дані учасників Товариства у статуті. Такі дані зазначаються у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, тому необхідно щоб вона була грамотно та правильно заповнена, адже усі вказані в заяві дані про учасників товариства знаходять своє відображення у ЄДР та є основним та найважливішим джерелом відомостей про актуальний склад учасників.

 

Особи, яким державний реєстратор зобов’язаний видати виписку з ЄДР

Законом про ТОВ було доповнено статтю 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» частиною четвертою, де встановлено обов’язок державного реєстратора за результатами здійснення реєстрації змін видати виписку з ЄДР наступним суб’єктам:

- заявнику;

- товариству;

- попереднім учасникам товариства;

- новим учасникам товариства.

В такому випадку розмір адміністративного збору додатково збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб. Тоді сума адміністративного збору вираховується за формулою: 528.60+17.62* кількість осіб.

 

У зв’язку з тим, що Закон про ТОВ прийнятий нещодавно, виникає багато питань щодо проведення реєстраційних дій згідно нових вимог Закону про ТОВ. Якщо у Вас виникли певні труднощі у розумінні положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Вам потрібна допомога у підготовці документів чи супровід при внесенні змін до ЄДР, не зволікайте, звертайтесь до наших адвокатів.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!