Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Трудовий договір та цивільно-правовий договір: відмінності, податкові особливості, ризики


Підприємці використовують працю фізичних осіб. Оформлюють такі відносини в одних випадках шляхом укладання трудового договору, в інших – цивільного (договору надання послуг, підряду тощо).  При цьому бувають допущені помилки, внаслідок чого до підприємців застосовуються санкції контролюючими органами. Спробуємо роз’яснити головні відмінності в регулюванні трудових і цивільно-правових відносин між підприємцем і фізичною особою без такого статусу, яка виконує для підприємця певну роботу.

За якою ж ознакою розрізняти трудовий та цивільний договори?

Вирішальну ознаку назвати важко,  відносини за двома договорами дійсно подібні один до одного, тому мову краще вести про особливості регулювання кожним з договорів певної сфери взаємовідносин між підприємцем та тим, кого він наймає.

Відносини між працівником та роботодавцем регулюються нормами Кодексу законів про працю. Договір цивільно-правового характеру укладається за правилами, встановленими Цивільним кодексом.

За загальним правилом у випадку укладення цивільного договору, особа (підрядник, виконавець робіт) за завданням замовника виконує роботу власними силами та засобами (інструменти, матеріали, техніка тощо). Проте договором може бути передбачено надання замовником сировини для обробки, або доручення виконання робіт на обладнанні замовника у випадку, якщо його не влаштовує якість обладнання у найманих осіб при задоволенні їх фаховим рівнем. Водночас слід пам’ятати про випадки, коли працівник, що працює за трудовим договором, може використовувати в роботі власні інструменти, обладнання тощо, та отримувати компенсацію за їх знос.  При цьому компенсація проводиться за умови наявності у підприємця затверджених норм амортизації певних видів обладнання. Щодо цивільної угоди, в цьому амортизаційні виплати зазвичай включаються до загальної суми оплати без конкретизації, і таким чином визначаються за погодженням сторін (виняток – будівельні роботи, де розрахунок витрат підрядника здійснюється за встановленими держстандартами).

Іншою відмінністю між договорами прийнято вважати оплату праці. Так, в трудовому договорі оплачується сам факт виконання визначеної працівникові трудової функції протягом певного часу. В цивільному договорі оплата здійснюється за створення за певний строк заздалегідь визначеного матеріального чи нематеріального об’єкту. Тобто в першому випадку оплачується процес, а в другому – результат процесу. Проте існування відрядної, відрядно-преміальної форм оплати праці за трудовим договором, де оплата пов’язується з фактом виготовлення певної кількості продукції, знову дещо розмиває чітку межу між договорами.

Можна апелювати до того, що трудові договори зазвичай укладаються на невизначений строк, а цивільні мають конкретні кінцеві терміни виконання. Проте на практиці зустрічаються так звані «абонентські» цивільні угоди, за якими особа надає послуги підприємцю на постійній основі. Строк дії таких договорів визначений або моментом розірвання за ініціативою обох сторін чи однієї з них, або ж має місце автоматична пролонгація по досягненні дати закінчення договору при відсутності заперечень щодо продовження його дії.

Головною відмінністю між трудовим і цивільним договорами називають відсутність в цивільному договорі підпорядкування одній зі сторін договору іншій, а також відсутність у найнятої за цивільним договором особи обов’язку дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи. І з цим дійсно можна погодитись. Дійсно, відсутність закріплення у договорі відносин «керівник-підлеглий», наголошення на тому, що будь-які питання щодо виконання договору вирішуються шляхом перемовин між сторонами і узгодження спільних рішень по цих питаннях дає достатні підстави для визнання такого договору цивільним, а не трудовим. Лише порадимо під час укладання договору зосередити увагу саме на детальному описі взаємовідносин сторін, а не на факті не підпорядкованості трудовому розпорядку.

Кілька слів щодо оподаткування платежів в обох видах договорів. Податок з доходів фізосіб (18%), військовий збір, єдиний соцвнесок– все це сплачується в обох випадках. Відмінністю є визначення бази оподаткування. При виплаті зарплати база визначається як сума належної винагороди за відніманням суми податкової соціальної пільги. В цивільному договорі сума оплати в цілому є базою.

На початку статті ми згадували про помилки при визначенні того, чи є договір трудовим або цивільним. Ось як раз недостатньо чітке формулювання умов цивільного договору, яке б дозволило однозначно ідентифікувати його як такий, і є головним ризиком для підприємця. Оскільки визнання контролюючим органом відносин за цивільним договором фактично як трудових призводить до звинувачення підприємця у використанні праці робітника без укладення трудового договору і накладенні на нього (підприємця) штрафу. З метою недопущення цього слід ретельно підходити до процедури документального оформлення відносин з фізособою, яка виконує роботу чи надає послуги і не є підприємцем.

! Обов'язково укладайте письмовий договір. В договорі акцентуйте увагу на незалежності, на не підпорядкованості одна одній сторін договору. Підкреслюйте, що оплату фізособа отримує за конкретні результати (наприклад, «ремонт копіювального апарату», «наповнення сайту» з визначенням вартості кожної послуги тощо). Уникайте безстроковості дії договору та автоматичної пролонгації. Якщо особа при виконанні умов договору використовує обладнання, приміщення підприємця – детально опишіть, з якою метою та в якому порядку це відбувається.

Ми  торкнулися загальних положень проблематики відмежування цивільного договору від трудового. Кожен конкретний випадок є унікальним і потребує індивідуального підходу при його вирішенні. Якщо у вас є питання по темі статті, звертайтеся до адвокатського об’єднання «Галлекс». Ми обов’язково Вам допоможемо.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!