Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

ТОП 5 підводних каменів Закону "Про ТОВ та ТДВ"

Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ) вноситься ряд змін та нововведень, що стосуються зокрема правового регулювання статусу товариства та його учасників, реформування системи корпоративного управління товариством, процедури проведення реєстрації змін, що пов’язані з відчуженням частки у статутному капіталі та зміною складу учасників товариства. Також запроваджуються нові правові інструменти та поняття, наприклад, такі, як корпоративний договір, безвідклична довіреність, значні правочини, правочини із заінтересованістю та ін.

Разом з тим у Законі про ТОВ міститься ряд колізійних моментів і так званих «пасток», в які можуть потрапити суб’єкти корпоративних правовідносин. Розглянемо декотрі з них.

 

Перехід та відчуження часток учасникам товариства

Одним із нововведень Закону є зміни у процедурі переходу та відчуження часток учасниками товариства, зокрема раніше не залежно від способу та підстав набуття особою права на частку необхідно було внести відповідні зміни до статуту, зараз же всі відомості про учасників та статутний капітал товариства відображаються в Єдиному державному реєстрі. Тобто, якщо в товаристві змінюється склад учасників або у випадку відчуження учасником своєї частки для відповідної зміни відчужувач або набувач частки (уповноважена особа) подає до державного реєстратора відповідний пакет документів без внесення змін до статуту.

Загалом такий підхід дещо спрощує процедуру переходу/відчуження часток, однак, ці зміни сприяють застосуванню рейдерських схем. І  не порушуючи Закону про ТОВ рейдер може передавати частки в статутному капіталі за допомогою договору дарування «своїм людям», що матимуть доступ до інформації про господарську діяльність  та документів товариства. Такі особи можуть негативно впливати на діяльність компанії,  блокуючи прийняття важливих рішень, на які необхідна одностайна згода всіх його учасників, та здійснювати інші маніпуляції.

 

Вихід мажоритарного учасника з товариства

Для виходу з товариства учаснику, якому належить значна частка в статутному капіталі (50% і більше) відтепер необхідна згода інших учасників, однак учасник, частка якого менше 50% може вийти з товариства без такої згоди і в будь-який час. Ця законодавча норма покликана для захисту прав учасників, оскільки такий вихід швидше за все призведе до виведення більшої частини активів товариства у зв’язку з виплатою  вартості частки.  Проте контролюючий учасник може легко змінити таку ситуацію на свою користь подарувавши частину своєї частки наприклад, братові чи дружині і у такий спосіб зменшивши її, та вийти з товариства без згоди усіх учасників.

 

Виплата компенсації вартості частки колишньому учаснику товариства

Як ми вже згадували в попередньому пункті, при виході учасника з товариства воно повинно виплатити учаснику вартість його частки. Так, в ст.24 Закону «Про ТОВ» передбачено, що коли учасники товариства дізналися чи мали дізнатися про вихід із нього іншого учасника, вони зобов’язані протягом року з цього дня виплатити йому компенсацію. Однак цим Законом також передбачається, що в діючому на момент виходу учасника статуті може передбачатися інший строк для здійснення такої виплати, часові межі якого не обмежені. Відтак, законом не заборонено передбачити у статуті строк для розрахунків, наприклад у 60 років, що в свою чергу позбавить колишніх учасників товариства на отримання компенсації.

 

Переважне право учасника товариства на придбання частки

Закон передбачає переважне право учасника товариства на придбання частки (її частини) іншого учасника у випадку її продажу третій особі. Таке право закріплює ст.20 Закону «Про ТОВ», але якщо учасник вирішить свою частку (її частину) не продати, а подарувати чи обміняти, тоді переважне прав учасника фактично зводиться нанівець.

 

Безвідклична довіреність

Ще одна колізійна норма встановлюється в ст.8 Закону «Про ТОВ», якою розкривається  суть безвідкличної довіреності. Зокрема визначено, що це довіреність, яка видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників. Сама правова природа цієї безвідкличної довіреності суперечить положенням Цивільного кодексу України як у частині інституту представництва за довіреністю (в тому числі припинення представництва за довіреністю), так і в частині забезпечення виконання зобов’язань.  Законодавцем зауважується, що впровадження безвідкличної довіреності є одним з способів запобігання поширенню зловживань між сторонами корпоративного договору. Однак,  не потрібно також забувати, що учасник, який видав таку довіреність не позбавлений права самостійно взяти участь у загальних зборах та голосувати за необхідні для нього зміни та рішення.

Отже, як бачимо Закон «про ТОВ»  приготував для нас багато «сюрпризів» у вигляді прогалин у законодавстві, невизначеностей, колізійних норм, деякі з яких ми розкрили у цій статті.  Однак у процесі застосування інших положень даного Закону  суб’єкти корпоративних правовідносин можуть стикатися також із низкою інших проблем. Проте не має ситуацій, які не можна вирішити, основне, це дуже уважно ставитися до правового забезпечення діяльності товариства та залучитися підтримкою спеціалістів, які неодмінно підскажуть та допоможуть Вам  у вирішенні різного роду правових моментів.

 

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!