Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Реєстрація торгової марки (знаку для товарів та послуг)


Майже для всіх підприємців, незалежно від виду і обсягів бізнесу, актуальним є питання використання позначень продукції, товарів чи послуг, які виготовляє, реалізує, надає підприємець. Адже саме завдяки таким позначенням товари чи послуги конкретного підприємця вирізняються на ринку, саме за ними споживачі шукають і знаходять продукцію виробника, яка має певні властивості, що задовольняють потреби споживачів. Наявність власного знаку є необхідною умовою для успішного виходу на ринок з власною продукцією, він слугує своєрідним неофіційним знаком якості товарів, що походять від визначеного виробника. Вдалий стартовий вибір позначення товару або розумне вдосконалення його в подальшому (ребрендінг) можуть стати одним з ключових факторів досягнення підприємцем успіху. В цій статті розглянемо юридичні аспекти того, як зареєструвати торгову марку (торговий знак).

 Хто реєструє торгову марку?

Реєстрація прав на торгову марку та ряд інших прав, пов’язаних з правом на нові речі (винаходи, нові види мікросхем, удосконалення існуючих промислових виробів тощо) здійснюється державним підприємством «Укрпатент» (повна назва: Український інститут інтелектуальної власності). Одразу зауважимо, що в законодавстві існує певна невідповідність між нормами законів і фактичною ситуацією, що викликана несвоєчасним реагуванням законодавця на зміну ситуації. Отже, в законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та низці інших, якими регулюється досліджуване нами питання, сказано, зокрема, що реєстрацією торгового знаку займається відповідний орган центральної влади. Цей орган ліквідований і його функції покладені на згадане вище державне підприємство. Усі повноваження органу влади (прийняття заявок на реєстрацію, видача відповідних свідоцтв, публікація відомостей про знаки для товарів тощо) покладені саме на Укрпатент.

 Чи є у реєстратора представництва в регіонах?

Ні, немає. Подавати заяви про реєстрацію торгової марки необхідно саме до Інституту інтелектуальної власності. В регіонах діють консультанти з питань інтелектуальної власності – патентні повірені. Їх функцією є представлення інтересів зацікавлених осіб перед Укрпатентом та іншими державними органами, юридичними та фізичними особами,  в судах, фінансових установах тощо з питань інтелектуальної власності. Відтак, заявка на реєстрацію торгової марки може бути подана до Укрпатенту особисто заявником, патентним повіреним або іншою особою за довіреністю.

 Що може бути використане як торгова марка?

Це можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у  вигляді  графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у  вигляді  фігур  або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень тощо.

Не можуть використовуватися в якості знаку зображення, заборонені законом «Про засудження комуністичного та   націонал-соціалістичного (нацистського)   тоталітарних   режимів   в  Україні  та  заборону пропаганди їхньої символіки», а також імена чи псевдоніми радянських державних і партійних діячів рангом від секретаря райкому включно. Також не можуть використовуватись самі абревіатури і назви «СССР», «УССР», назви радянських державних і партійних органів, при цьому правило аналогічно щодо інших республік колишнього СРСР.

Не можуть бути використані в якості торгової марки офіційні символи держав (прапори, герби),  офіційні назви держав, офіційні клейма, печатки, зображення нагород та інших відзнак. При цьому враховується не тільки детальне точне відтворення таких об’єктів, але й близьке до оригіналу зображення, в якому легко упізнається оригінал (імітація). Проте за рішенням колегії Укрпатенту такі зображення з деякими застереженнями можуть бути включені до знаку на товари.

Також не можуть бути використані в якості торгової марки назви відомих в Україні творів науки,  літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них,  твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена,  псевдоніми  та похідні від них,  портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Загалом детальний перелік зображень, що не можуть бути використані для позначення товарів(послуг), міститься в статтях 5 та 4 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Проте застерігаємо, що навіть маючи цей перелік часто дуже важко визначити, чи відноситься той чи інший варіант торгової марки до заборонених зображень. Тому рекомендуємо при реєстрації торгової марки (знаку для товарів чи послуг) звертатися до відповідних фахівців. Це збереже Ваш час, гроші та стане запорукою отримання позитивного результату.

 Який порядок звернення за реєстрацією торгової марки?

Заявка на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг складається за формою, затвердженою відповідним наказом Укрпатенту.

Мова складення - українська. У разі якщо окремі документи заявки викладені  іноземною мовою,  переклад  таких документів на українську мову необхідно надати Укрпатенту протягом двох місяців з моменту подачі заявки.

 Заявка подається на реєстрацію одного  знака та повинна містити:

      - заяву про реєстрацію знака;

     - зображення знака розміром 8х8  (для чорно-білих знаків зображення подається у п’яти примірниках, для кольорових – у десяти);

     - перелік  товарів  і  послуг,  для  яких   заявник   просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною   класифікацією  товарів  і  послуг  для реєстрації  знаків.

   Документи, що додаються до заявки:

 - документ про оплату збору за подання заявки (може бути також поданий протягом двох місяців з дати подачі заявки);

  - довіреність на ім'я  представника,  якщо  заявка  подається через останнього.

Вартість реєстрації знаку для товарів та послуг

 За реєстрацію торгової марки сплачуються відповідні, встановлені законодавством, збори. Відтак, остаточна сума, яку доведеться сплатити, залежить від багатьох факторів, а саме при її визначені враховуються:

 -  кількість заявників  (майбутніх правовласників торгової марки);

-   кількість класів за МКТП;

-   зображення самого знаку (чорно-біле, кольорове).

 Окрім того, звертаємо  увагу на те, що при виявленні помилок при заповненні заявки або при необхідності внести до неї зміни, заявнику також доведеться заплатити збір. Тому так важливо правильно оформити  документи при зверненні до Укрпатенту.

Процедура реєстрації торгової марки

 Після подачі документів до Укрпатенту заявка проходить формальну та кваліфікаційну експертизу, під час яких і з’ясовується відповідність заявленого знаку вимогам чинного законодавства. За результати вказаних експертиз приймається рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації  знаку для товарів та послуг.

У випадку, якщо прийнято рішення про реєстрацію торгового знаку, наступний крок -публікація про видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг в офіційному бюлетені, після чого до відповідного реєстру вносяться відомості про реєстрацію торгового знаку та видається свідоцтво. Термін дії свідоцтва – 10 років з можливістю подальшого продовження за умови сплати збору.

Законодавством не визначено строків проведення реєстрації знаку для товарів та послуг, але, як показує практика, такий строк становить близько 15-18 місяців. Проте існує процедура, яка передбачає можливість проведення експертиз в прискореному порядку, що дозволить зменшити строки реєстрації до 6 місяців.

Загалом, процедура реєстрації торгової марки є досить складною і вимагає практичного досвіду та знань, оскільки будь-яка допущена помилка чимало коштуватиме заявнику. Тому, в даному питанні радимо заручитися допомогою професіоналів.

 

 Якщо Ви прийняли рішення зареєструвати торгову марку, звертайтесь, Адвокатське об’єднання «Галлекс» надасть Вам кваліфіковану допомогу у підготовці та оформленні всіх необхідних документів.

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!