Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Представництво за новими процесуальними кодексами


Як відомо, в Україні відбувається судова реформа. В рамках її  проведення 20 червня цього року Верховною радою України було прийнято в 1-му читанні Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.  Цей проект фактично містить нову редакцію всіх трьох перелічених кодексів, таким чином на нас чекають значні зміни у регулюванні відправлення правосуддя в судах усіх видів юрисдикції. Законодавство незалежної України ще не мало прикладу такого масштабного реформування процесуального права, яке здійснювалось б одночасно, тому буде не зайвим розглянути заплановані зміни вже зараз, тим більше що деякі з них, як ми вважаємо, залишаться в тому ж вигляді і при прийнятті закону в цілому.

Однією з таких змін є новий підхід до визначення статусу представника сторони, яка бере участь в судовому процесі.Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2017 року Конституцію, зокрема, було доповнено статтею  1312,  згідно якої виключно адвокат має здійснювати представництво іншої особи в суді. Ця норма викликала неоднозначну реакцію як серед правників, так і в суспільстві в цілому, оскільки створювала певні проблеми в доступі до правосуддя.  Проте законодавець в цій же статті зазначив, що законом можуть бути встановлені винятки з загального правила щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.  Законом, про який йде мова, є вже згадані кодекси.

 Розглянемо, як питання представництва врегульовано діючими на сьогоднішній день редакціями кодексів.       

      Згідно Цивільного процесуального кодексу представником може бути (ст. 40, ст. 39):

адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність (тобто щодо якої немає рішення суду про обмеження дієздатності чи визнання недієздатною) і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді (тобто має належним чином оформлену довіреність, завірену нотаріально – якщо вона видана фізичною особою, або без нотаріального засвідчення – у випадку видачі довіреності від імені юридичної особи її керівником за його підписом).

Також представниками неповнолітніх, осіб, обмежених у дієздатності чи визнаних недієздатними, є відповідно батьки, усиновлювачі,  піклувальники, опікуни. Ця категорія представників називається «законні представники», і в свою чергу мають право доручати ведення справи в суді іншій особі (за довіреністю).

Довіреність громадянина, який є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу, уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

            Згідно Господарського процесуального кодексу представником може бути (ст. 28): адвокат; керівник юридичної особи чи інша особа, якій надані відповідні повноваження установчими документами; інша особа на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

             Згідно Кодексу адміністративного судочинства України представниками можуть бути фізичні особи, які мають адміністративну процесуальну дієздатність, тобто  досягли повноліття і не визнані судом недієздатними. Також представниками можуть бути законні представники неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю чи осіб, позбавлених дієздатності. (ст. 56)

 В усіх випадках представниками в суді не можуть бути особи, які беруть участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок. Судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.

  Які ж зміни чекають на нас після остаточного прийняття змін до процесуальних кодексів?

 Слід звернути увагу на те, що вимоги до представника в Цивільному процесуальному та в Господарському процесуальному законодавець уніфікував, і для загальних випадків представництва вони визначені однаково в обох кодексах:

  «1. Представником у суді може бути адвокат або законний представник.

  1. При розгляді справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність…
  2. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб…».

 Наголошуємо на тому, що розмір прожиткового мінімуму, про який йдеться, береться виключно станом на 1 січня року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.  Хоча, на нашу думку, ця норма є однією з найперших в черзі на внесення змін під час другого читання, оскільки подача заяви (скарги) та винесення рішення по одній і тій же справі цілком можуть мати місце в різні роки. Скоріше за все, законодавець залишить з переліку процесуальних дій лише подачу(прийняття) заяви (скарги).

Крім того, в Цивільному процесуальному кодексі спори, що виникають з трудових відносин, виокремленні, як і передбачено Конституцією, в окрему категорію, і можуть розглядатися без обов’язкового залучення як представника саме адвоката незалежно від суми позову.

В новій редакції Кодексу адміністративного судочинства, на відміну від діючої, як представник вводиться адвокат. Натомість особа, яка володіє адміністративною дієздатністю (в новій редакції має назву «адміністративна процесуальна правосуб’єктність») може бути представником лише у справах незначної складності.

Категорія «законні представники» в новій редакції всіх кодексів аналогічна передбаченій чинною редакцією.

Перелік осіб, які не можуть бути представниками, в усіх кодексах доповнений новим пунктом:«особа не може бути представником, якщо вона у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя».

 Підсумовуючи, можна констатувати, що законодавець, вирішуючи питання винятків з правила про представництво особи в суді виключно адвокатом, використовує для їх визначення головним чином суму позову.  Поняття «малозначна справа» законодавець чітко не регулює і надає право визначати, яка справа є малозначною та невеликої складності, суду. З огляду на це громадянам, підприємцям-фізичним особам, керівникам юридичних осіб слід уважно підходити до визначення суми позову в залежності від їх бажання та можливості залучення в якості представника в суді адвоката чи особи, яка не має відповідного статусу, а штатним працівникам юридичних служб та приватно практикуючим юристам, які не є адвокатами – не допускати формування значних сум, які належать стягнути за одним позовом.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!