Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Позбавлення батьківських прав


 

В сім’ях, особливо таких, які заведено називати «неблагополучними», трапляються ситуації, що призводять до позбавлення батьків батьківських прав відносно їх дітей. Що означає такий статус, як його набувають?

 

Яка мета позбавлення прав батьків відносно їх дітей?

Передусім – виключення впливу батьків, як фізичного, так і юридичного, який є шкідливим для дитини. Адже підставою для позбавлення прав є така поведінка батьків, з якої можна зробити однозначний висновок про нездатність цих людей належним чином виховати дитину, забезпечити належний рівень її соціалізації, чи взагалі про небезпеку життю і здоров’ю дитини, що виходить від, здавалося б, найближчих людей. Вчинення злочину щодо дитини, жорстоке поводження з нею, примушення її до жебракування, хронічний алкоголізм чи наркоманія – головні підстави для позбавлення прав щодо неповнолітніх дітей. Питання про позбавлення прав батьків новонародженої дитини може виникнути тоді, коли вони не забрали дитину з пологового будинку.

Перелічені підстави є доволі однозначними з точки зору розуміння і кваліфікації дій батьків, а, отже, передбачають переважно об’єктивний підхід при вирішенні справи, коли наявність певних фактів (засудження за злочин, діагноз, факт неодноразового жорстокого побиття) є беззаперечною підставою для винесення рішення про позбавлення прав.

 

Проте існує ще одна підстава, не менш поширена, проте значно складніша в доказуванні – ухилення від обов’язків щодо виховання дитини. Тут на перший план виходить вже суб’єктивна оцінка психологічного впливу батьків на дитину, достатність та адекватність цього впливу для її нормального розвитку. Батьки можуть заперечувати проти позбавлення прав з аргументацією на користь того, що вони виховують дитину іншими методами, ніж більшість, і в цьому немає нічого поганого. Вирішення питання, чи є це дійсно так, є складним завданням, і потребує детального вивчення кожного конкретного випадку.

Саме тому, зверненню до суду у таких категоріях справ повинна передувати  серйозна та змістовна підготовка  щодо аналізу кожного конкретного випадку, а також збір доказової бази, яка б підтверджувала наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

Такими доказами можуть бути:

- характеристика дитини з навчального закладу (школа, дошкільний навчальний заклад) із зазначенням участі кожного з батьків у вихованні дитини;

-  характеристики батьків  з місця роботи;

- довідки про заробітну плату та інші документи, що підтверджують майновий стан батьків, бабці, дідуся та можливості здійснювати повноцінну опіку над дитиною;

-  довідки про склад сім’ї із зазначенням тих осіб, з якими фактично проживає дитина;

-  характеристики сім’ї з місця проживання;

- медичні довідки про стан здоров’я дитини із закладів охорони здоров’я, інформація про наявність хронічних захворювань, перебування на стаціонарному лікуванні із зазначенням осіб, які під час такого лікування здійснювали догляд за дитиною;

-  рішення суду та довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів;

-  підтверджена інформація щодо здійснення одним із батьків перешкод у спілкуванні з дитиною, наявність звернень з цього приводу до органів опіки та піклування;

-  докази наявності хронічного алкоголізму чи наркотичної залежності.

! При розгляді судом справ щодо позбавлення батьківських прав обов’язковою є участь органів опіки та піклування, які аналізують надані документи, обстежують житлово-побутові умови проживання дитини та після чого надають висновок про доцільність чи відсутність доцільності позбавлення батьківських прав.   

Суд вправі не погодитися з наданим висновком, якщо він є недостатньо обгрунтованим. Проте, як показує практика, суди вкрай рідко приймають рішення, які є б суперечили висновку органу опіки та піклуванню. Відтак, у разі отримання висновку про недоцільність позбавлення батьківських прав, ймовірність винесення позитивного рішення суду є мінімальною.

 

Ми використаємо для  зручності скрізь в тексті слово «батьки», але слід зауважити, що позбавлення прав може мати місце і щодо одного з батьків.  Найчастіше буває саме так: небезпеку для дитини становить тільки один з батьків. Так само бувають ситуації, коли негативні дії вчиняються не щодо всіх дітей подружжя, а щодо окремих. В цьому випадку батьки (чи один з батьків) позбавлятимуться прав тільки стосовно тих дітей, які зазнають негативного впливу.

 

В чому ж сутність позбавлення батьківських прав?

 

Передусім прав (одночасно й обов’язків), пов’язаних з вихованням дитини, навіть права спілкування з нею. Особа, позбавлена батьківських прав, не може бути законним представником дитини, не має право на отримання допомоги на дитину, позбавляється права спадкування за дитиною, права на одержання від неї утримання в похилому віці чи в інших випадках настання непрацездатності, права на пенсію в разі втрати годувальника. Також ця особа втрачає й інші права, які пов’язані з фактом походження від неї дитини. Орган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду(саме суд вирішує такі справи) робить відповідний запис у реєстрі.

Ми зазначали, що позбавлення прав тягне за собою і втрату права на спілкування з дитиною. Проте за клопотанням особи, позбавленої прав, суд може дозволити цій особі зустрічатися з дитиною, з визначеною періодичністю і тільки в присутності іншої особи.

Отже, особа позбавляється певних прав щодо дитини. Натомість зберігаються деякі обов’язки щодо дитини, і передусім обов’язок утримувати дитину. Одночасно з винесенням рішення про позбавлення прав суд може винести рішення про стягнення аліментів на дитину.

Бувають ситуації, коли інший з батьків, або родич, якому передана дитина, чи інший її законний представник з мотивів негативного ставлення до особи, позбавленої батьківських прав, відмовляються отримувати від неї аліменти. В таких випадках суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини в Ощадбанку, який зобов’язує відкрити того, з ким залишилась дитина.

Оскільки особа, позбавлена прав, майже завжди проживає разом з дитиною до винесення відповідного рішення суду, що безпосередньо впливає на виконання цього рішення, суд вирішує і це питання. Якщо така особа має інше житло, вона підлягає виселенню. В іншому випадку житло, де проживає дитина, може підлягати поділу.

Зазвичай дитина передається другому з батьків. При неможливості здійснення цього вона передається іншим повнолітнім родичам. В іншому випадку – органу опіки і піклування. При цьому дитина зберігає право приживання в приміщенні, де вона проживала, і може завжди туди повернутися. Зверніть увагу: мова йде про право проживання, а не про право власності. Тобто житло може бути відчужене, проте використання його будь-яким власником можливе з зазначеним обмеженням.

 

Хто може ініціювати розгляд справи про позбавлення батьківських прав?

 

Це другий з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина по досягненні чотирнадцяти років.

Особа, позбавлена прав, може їх поновити, звернувшись з відповідним позовом. Суд поновить особу в правах, якщо дійде висновку, що її поведінка змінилася на краще та змінилися обставини, які були підставами для позбавлення прав. Права не поновлюються, якщо дитина досягла повноліття або була всиновлена.

За рішенням суду дитина може бути відібрана у батьків і без позбавлення прав, на тих саме підставах, а також і інших, якщо є загроза життю, здоров’ю, і моральному вихованню дитини. У випадках, коли така загроза дуже висока, дитину можуть відібрати негайно за рішенням органу опіки або прокурора, з наступним поданням позову цими органами. Дитину передають іншим родичам або органу опіки. Здебільшого таке трапляється, коли обставини, що є підставою для позбавлення прав, носять несистематичний, тимчасовий характер. Після поліпшення ситуації в сім’ї дитину за заявою батьків суд повертає.

Слід пам’ятати, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом  впливу  на  осіб,  які  не виконують батьківських обов'язків, а тому доведення факту існування підстав для позбавлення батьківських прав може виявитися дуже складним. У випадку, якщо у Вас виникли питання, звертайтесь, адвокати АО «Галлекс» допоможуть розібратися, як слід діяти у тій чи іншій ситуації.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!

Bitcoin Accelerator