Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Порядок стягнення аліментів з осіб, які проживають за кордоном

Еміграція з України в умовах сьогодення – це явище досить поширене, як серед чоловіків так і серед жінок. Коли в подружжя народжуються діти, часто виникають певні фінансові труднощі, через які складається ситуація, коли для того, щоб «прогодувати» сім’ю хтось з них змушений їхати на заробітки в іншу країну, що нерідко призводить до розпаду сім’ї та розлучення.

Відповідно до законодавства України батьки мають певні зобов’язання щодо своїх дітей і вони не припиняються ні у випадку розлучення, ні виїзду на проживання закордон чи отримання громадянства іншої держави. Це, зокрема, обов’язок щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття. А якщо повнолітній син чи донька продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення ними двадцяти трьох річного віку. Батьки зобов’язані не тільки займатися вихованням своїх дітей, але й створювати їм належні умови для існування, забезпечувати мінімально необхідними благами, що потрібні для їх життя, виховання та розвитку.

Цей обов’язок є однаковим для обох батьків, незважаючи на те, що один з них проживає за кордоном чи змінив громадянство.

 

Права дитини захищаються міжнародним правом

Право на особливе піклування і допомогу неповнолітнім громадянам гарантується Загальною декларацією прав людини, а також ч.2 ст. 27 Конвенції ООН про права дитини від 20.11.1989 року, що підписана Україною у 1990 році. Відповідно до цієї статті батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Також дана Конвенція слугувала підґрунтям для укладення численних договорів між Україною та державами-учасницями про надання правової допомоги, завдяки яким такі держави зобов’язуються здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення порядку утримання дитини батьками або опікунами, як всередині країни проживання, так і за її межами.

Поряд з цим, важливим документом, що покликаний спростити юридичні та практичні труднощі у питанні стягнення аліментів на території іншої країни, та значення якого важко переоцінити, є Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, що укладена в Нью-Йорку 20 червня 1956 року. На даний момент учасниками вказаної Конвенції є 71 країна. Україна ж ратифікувала зазначений документ 19.09.2006 р. У свою чергу Міністерство юстиції України наказом від 29.12.2006 N 121/5 затвердило Інструкцію про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Цей документ містить інформацію щодо практичної сторони застосування Конвенції, порядку звернення до компетентних органів іноземної держави, а також містить бланки документів клопотань та заяв.

 

Як діяти якщо батько/матір проживає в іншій країні і ухиляється від сплати аліментів щодо дитини?

Звісно, найкращим рішенням буде врегулювати всі питання щодо обов’язку утримання дитини в позасудовому порядку, наприклад, шляхом укладення договору між батьками, але якщо цього зробити не вдається, у такому випадку потрібно звертатися з позовом до суду.

1. При зверненні до суду в Україні необхідно враховувати крім вимог українського законодавства також і положення міжнародних договорів, які укладені між Україною та країною, в якій проживає особа, що ухиляється від сплати аліментів. Якщо Ви подали позовну заяву до українського суду і він прийняв рішення про стягнення аліментів з другого з подружжя, який проживає в іноземній державі, це ще не вирішує проблеми, оскільки, для того щоб таке рішення виконувалось на території іноземної країні, необхідно виконати ряд дій. Подальша процедура для виконання і визнання цього рішення проводиться відповідно до Конвенції, укладеного договору про надання правової допомоги між Україною та іншою країною, в якій дане рішення буде виконуватись.

Для того щоб рішення українського суду виконувалось на території іноземної держави, потрібно звернутись до неї з відповідним клопотанням та переліком додаткових документів. Такі клопотання за посередництва обласних територіальних управлінь юстиції надсилаються до Міністерства юстиції для подальшої відправки компетентним органам іноземної країни. Рішення українського суду про стягнення аліментів буде виконуватися на території іншої країни відповідно до діючого в цій країні законодавства.

2. У випадку, якщо відсутнє рішення про стягнення аліментів, винесене українським судом, або за законодавством іноземної країни питання щодо стягнення аліментів з відповідача повинно вирішуватися за місцем його проживання, або ж коли необхідно вирішити питання щодо зміну розміру аліментів, позивач у цих випадках звертається до компетентних органів іноземної країни. Для цього особа подає заяву та додані документи до територіального управління юстиції, що у свою чергу здійснює передачу документів до Міністерства юстиції України. Останнє протягом місяця надсилає отримані документи для їх подальшого розгляду в іноземній державі.

 

Розглянемо ситуацію на прикладі найближчого сусіда – Польщі

Дружина – громадянка України має на утриманні неповнолітню дитину, а її чоловік (батько дитини) проживає в Польщі (чи є громадянином цієї країни) і не сплачує на утримання дитини аліменти. Як діяти?

Між Україною та Республікою Польща укладено договір «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах», який Україна ратифікувала у 04.02.1994. Згідно з його положеннями, а саме ст. 28, в правових стосунках між батьками і дітьми, в тому числі аліментних обов'язках батьків застосовується законодавство тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина. В таких справах компетентними є органи тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина, а також органи тієї Договірної Сторони, на території якої дитина має місце проживання.

В такому разі дружина подає позовну заяву про стягнення аліментів до суду в Україні за місцем свого проживання. Часто під час розгляду справи виявляється, що позивач не може надати відомостей про місце проживання та/або розмір заробітної відповідача. Згідно положень вищевказаного договору між Україною та Республікою Польща, установа юстиції Республіки Польща надає допомогу у отриманні таких даних.

Отож, коли український суд прийме рішення про стягнення аліментів, дружина повинна вчинити всі необхідні дії для його визнання та виконання на території іноземної держави.

 

Що необхідно зробити?

Керуючись Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном, а також зазначеною вище Інструкцією дружина повинна звернутися до територіального управління юстиції з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави. Вимоги про те, яку інформацію повинно містити дане клопотання та документи, які до нього долучаються містяться у п. 11 Інструкції.

! Рішення суду і всі документи, що подаються до іноземної держави для стягнення аліментів, подаються української мовою з перекладом (в даному випадку) на польську.

Всі подані документи через Територіальний підрозділ пересилаються Міністерству юстиції України, яке в свою чергу надсилає їх до відповідного компетентного органу на території Польщі, і в подальшому інформує заявника про хід справи про стягнення аліментів.

  

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!