Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Поновлення строку для прийняття спадщини. Підстави та порядок звернення до суду


Нерідко трапляються ситуації, коли з тих чи інших причин спадкоємці не встигають у відведений законом термін заявити свої права на спадщину. Якщо це було пов’язано саме з браком часу, іншими перешкодами, а не з свідомим небажанням успадковувати, є сенс поборотися за своє право.

Отже, передусім з’ясуємо,  в який термін потрібно вступити в свої права спадкоємця. Закон визначає тривалість цього терміну в шість місяців. Саме в цей строк особі, яка претендує на спадщину, необхідно подати до нотаріуса, а в селі – до уповноваженої особи місцевої влади (частіше всього – до голови сільради) за місцем смерті спадкодавця заяву про прийняття спадщини. Відсутність заяви, поданої в цей термін, прирівнюється за наслідками до подання письмової заяви про відмову від спадщини. Але, якщо подання такої заяви насправді фактично позбавляє особу права на спадкування (якщо заява не буде відкликана до закінчення строку прийняття спадщини), то відсутність будь-якої заяви залишає місце для дій.

 

Які ж дії можливі в ситуації, коли спадкоємець пропустив строк?

 Як і в більшості випадків спірних ситуацій, цю ситуацію можна вирішити або «мирним» шляхом, або шляхом звернення до суду.

«Мирний шлях» передбачає звернення особи, що запізнилася з поданням відповідної заяви, до всіх інших спадкоємців, які вже прийняли спадщину (тобто подали заяви) за дозволом брати участь у спадкуванні.  Дозвіл (згода) на спадкування складається в письмовій формі. Всі дозволи прикладаються до заяви про прийняття спадщини, яку особа подає нотаріусу або до сільради.

! Згода має бути отримана у всіх тих спадкоємців, які вчасно подали заяви про прийняття спадщини і яким не було відмовлено. Якщо відмовиться хоча б один з таких спадкоємців, то це означатиме, що такий спосіб виправити становище не спрацював.

У разі фізичної відсутності інших спадкоємців, або у випадку, коли всі вони відмовилися від спадщини, або були іншим чином усунені від спадкування, здійснення описаних дій неможливе. В цьому випадку слід просто подати заяву про прийняття спадщини (це необхідно зробити і у випадку, коли частина спадкоємців або всі вони відмовилися надавати згоду на участь особи у спадкуванні). Сенс подання заяви за таких умов в тому, що у відповідь на подання заяви надається письмова відмова у вчиненні нотаріальної дії, якою юридично підтверджується факт прострочення особою терміну подання заяви.

Зважаючи на те, що участь особи, яка пропустила строк подачі заяви про прийняття спадщини в загальному порядку, зменшує долю усіх інших спадкоємців в спадковому майні, а в деяких випадках взагалі усуває когось з них від спадкування, ймовірність отримання такою особою згоди на участь у спадкуванні від всіх сумлінних спадкоємців виглядає досить незначною. Відтак основним засобом захисту своїх прав для цієї особи слід розглядати судовий.

 

В чому полягає зміст вирішення цього питання за допомогою суду?

Оскільки факт прострочення зафіксований, і особа, що прострочила, не заперечує цього, і саме прострочення є підставою для відмови до допуску особи до спадкування, то єдиною можливістю вступити такій особі в права наслідування є надання додаткового строку на подання заяви про прийняття спадщини. Саме про надання такого строку особа має подати позовну заяву. Оскільки заява позовна, то, відповідно, особа є позивачем.

Хто в такому разі відповідач? Якщо є спадкоємці, які подали заяви про прийняття спадщини, то відповідачами є вони. Якщо ж спадкоємців немає, чи вони відмовилися або були усунуті від прийняття спадщини, то відповідачем є орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, оскільки за відсутності спадкоємців спадкове майно (так звана «відумерла спадщина») переходить у власність відповідної територіальної громади в особі її органів.

 

Який результат має отримати особа в результаті подання позову?

Якщо позов буде задоволений, суд надасть особі строк, протягом якого вона зможе подати заяву про прийняття спадщини. Цей строк визначається на розсуд суду, до уваги береться фізична можливість своєчасного подання заяви особою, але строк не буде більшим, ніж шість місяців. Повторне надання строку неможливе ні за яких умов!

Надання додаткового строку для прийняття спадщини і подання особою заяви про прийняття спадщини тягне за собою ще деякі наслідки. Оскільки входження особи до числа спадкоємців призводить до необхідності перерозподілу спадкового майна з виділенням частки цієї особи, то, відповідно, це призводить до необхідності заміни раніше виданих свідоцтв про право на спадщину. Спадкоємці, що вже отримали такі свідоцтва, можуть відмовитись добровільно надати згоду на заміну свідоцтв і записів в Спадковому реєстрі. В цьому випадку особі треба бути звертатися з позовом до таких спадкоємців.

 

Які  існують поважні причини пропуску строку прийняття спадщини?

Законодавством не передбачено вичерпного переліку причин, які визнаються судом поважними при розгляді питання про поновлення строку для прийняття спадщини.

З аналізу судової практики можна зробити висновок, що поважними причинами не визнаються:

  • непоінформованість про смерть родича.  Той факт, що особа не знала про відкриття спадщини, наприклад, внаслідок поганих стосунків з померлим, раптової зміни місця проживання спадкодавця перед смертю тощо,  не є підставою для поновлення строків для прийняття спадщини, - такого висновку дійшов Верховний суд України. (постанова від 4 листопада 2015 року №6-1486цс15)
  • незнання закону (людина не знає про обмеження строку подання заяви, чи взагалі не знає, що саме по собі володіння річчю померлого родича не робить її власником). Загалом, можна констатувати, що будь-яка необізнаність особи щодо своїх прав та обов’язків як спадкоємця не є поважною причиною пропуску строку.
  • завантаженість на роботі, зайнятість своїми власними справами, несприятливі погодні умови, похилий вік спадкоємця  тощо.

! Важливим фактором при віднесенні причини пропуску строку до поважною є наявність непереборних, об’єктивних та істотних труднощів, в результаті дії яких особа не змогла скористатися своїм правом на прийняття спадщини у встановлені строки.

Якщо необізнаність щодо своїх прав та обов’язків немає значення, то існування фізичних факторів, які унеможливлюють здійснення дій, яких вимагає закон, повинні братися до уваги. Ключове значення тоді має вимога закону щодо особистого подання спадкоємцем заяви про прийняття спадщини. Фізична неможливість виконання цієї вимоги закону, безсумнівно, має бути визнана поважною причиною пропущення строку подання заяви.

Чим може викликана така неможливість? Наприклад, тривалою хворобою. Чи тривалим закордонним відрядженням без можливості термінового повернення в Україну. Позбавленням волі за вироком суду або триманням під вартою в якості запобіжного заходу, або домашнім арештом з тих же підстав. Карантинними заходами, що пов’язані із забороною виїзду з певної місцевості або в’їзду до певної місцевості. Це далеко не вичерпний перелік, проте спільну рису всіх можливих випадків ми визначили.

Зауважимо, що фактор, який унеможливлює дії особи по прийняттю спадщини, повинен діяти або протягом всього строку, відведеного для прийняття спадщини, або хоча б почати діяти під час цього строку.

Вказана категорія справ є досить складною і досягнення позитивного результату залежить від ґрунтовних знань процесу, ретельної підготовки доказової бази, вмілого обґрунтування значення кожного з доказів.

Якщо у Вас виникли питання чи Вам необхідна допомога, - звертайтесь, адвокати по спадковим спорам нададуть Вам належну правову підтримку.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!