Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за вимушений прогул

Хто розглядає спори про поновлення на роботі?

Спори про поновлення на роботі розглядаються виключно судом, навіть при наявності на підприємстві комісії по трудових спорах, або якщо це питання було вирішене шляхом переговорів між профспілковою організацією та адміністрацією підприємства. Пам’ятайте принцип, закладений в Конституції: наявність способу досудового врегулювання будь-якого спору сама по собі не позбавляє права на безпосереднє звернення до суду за захистом своїх прав, без використання такого способу. 

 Які строки для звернення із заявою про поновлення на роботі?

Позовна заява має бути подана в місячний термін з дня видачі працівнику копії наказу про звільнення або з дня видачі йому трудової книжки. Вибір дня початку відліку строку лишається за працівником, оскільки часто зазначені дії не відбуваються в той самий день. Для застосування такої альтернативи є принаймні чотири причини.

По-перше, копію наказу про звільнення працівнику надають рідко, адже обов’язок її надання виникає у випадку вимоги самого працівника про видачу йому копії наказу.

По-друге, у випадку, коли звільнення пов’язане з реорганізацією підприємства, працівника ознайомлюють з наказом не пізніше, ніж за два місяці до дня звільнення; в цьому випадку дуже доречним буде розпочати процедуру оскарження звільнення якомога раніше.

По-третє, за проміжок часу між ознайомленням працівника з наказом про звільнення і визначеним у наказі днем звільнення конфлікт може бути вирішений чи за допомогою профкому, чи в результаті звернення працівника до органів Державної служби України з питань праці тощо.

По-четверте, затримка у видачі трудової книжки (якщо вона мала місце при звільненні) є самостійним порушенням законодавства, і буде розглядатися окремо від справи про поновлення на роботі; в разі позитивного для працівника вирішення справи щодо незаконного звільнення справа щодо затримки видачі трудової книжки не розглядатиметься взагалі, оскільки оплата часу вимушеного прогулу (який має місце як при незаконному звільненні, так і при затримці видачі книжки) буде провадитись до дня фактичного виконання рішення суду про поновлення на роботі, тобто до дня видачі наказу про скасування незаконного наказу про звільнення та про поновлення працівника на роботі, і в цьому разі бажано, щоб книжка знаходилась за місцем роботи.

Підсумовуючи сказане, наголошуємо на важливості реалізації працівником свого права на витребування копії наказу про звільнення в тих випадках, коли він вважає незаконним саме звільнення чи не згоден з підставами звільнення, викладеними у наказі. Також рекомендуємо звертатися до суду саме після отримання копії наказу, оскільки це сприятиме швидкому вирішенню спору, а в деяких випадках може взагалі стати запорукою можливості виконання рішення суду.

 За якими правилами судочинства розглядається справа про поновлення на роботі?

При розгляді справи про поновлення на роботі суд керується нормами Цивільного процесуального кодексу. Тобто організація процесу (вимоги до форми, змісту позовної заяви, здійснення представництва в суді, порядку проведення судового засідання, оскарження рішення суду тощо) є така ж, як, наприклад, при витребуванні боргу в судовому порядку, з деякими особливостями.

 В який строк розглядається справа про поновлення на роботі?

Для справ про поновлення на роботі встановлений строк розгляду в 1 місяць з дня порушення провадження в справі. Цей строк є скороченим відносно загального розгляду справ за правилами цивільного судочинства, який становить 2 місяці.

Чи можливо подати позов про зміну неправильного формулювання причин звільнення при відсутності бажання поновитися на попередній роботі?

Так, це можливо. Крім того, якщо неправильна причина звільнення, зазначена у наказі, і, відповідно, у трудовій книжці, заважала влаштуванню на нову роботу, то за рішенням суду може бути стягнута компенсація у розмірі середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу.

 Як обчислюється середньомісячний заробіток для виплати компенсації за час вимушеного прогулу?

Заробіток обчислюється з виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передували звільненню.Якщо працівник до звільнення пропрацював менше цього строку, то середня заробітна плата обчислюється за фактично  відпрацьований  час.

 За який строк може бути виплачена компенсація за час вимушеного прогулу?

 За загальним правилом компенсація за час вимушеного прогулу виплачується за строк, який є не більше, ніж один рік. Проте якщо перевищення цього строку пов’язане з тривалим розглядом справи про поновлення працівника на роботі, і в цьому немає вини працівника (тобто він не вчинив свідомо ніяких дій, спрямованих на затягування процесу), то компенсація виплачується за весь час вимушеного прогулу.

 Як виконати рішення суду про виплату компенсації за час вимушеного прогулу, якщо підприємство ліквідоване?

У випадках ліквідації підприємства на час   виконання   рішення  про  поновлення  на  роботі  суд,  який постановив рішення,  за поданням  судового  виконавця  або  заявою позивача  може визнати працівника звільненим  за  п.1 ст.40  Кодексу законів про працю  у  зв'язку  з  ліквідацією  підприємства,   і своєю  ухвалою  стягнути  з  власника  ліквідованого підприємства,   (органу,   уповноваженого управляти   їх   майном,   а   у   відповідних   випадках   -    з правонаступника) суми заробітної плати за вимушений прогул.

Як бачите, вирішення питання поновлення на роботі та стягнення коштів за вимушений прогул є непростим. Тому, доречно звернутися за його вирішенням до фахівця. У Львові адвоката по трудовим спорам Ви можете знайти у нашому адвокатському об’єднанні.

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!

Bitcoin Accelerator