Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Перевірки Держпраці: що варто знати та як діяти

 

Серед низки контролюючих органів, з якими стикається у своїй діяльності підприємець, є і такий орган, як Державна служба України з питань праці. Зазвичай перевіркам, запитам органів Держпраці надають мало уваги, більше побоюючись санкцій з боку Фіскальної служби. Проте відповідальність за порушення трудового законодавства теж є досить значною, приміром, застосування санкцій до приватного підприємця здатне поставити питання про негайне його банкрутство. В той же час нерідко порушення є наслідком не умислу, а неуважності керівника фірми, який легковажно віднісся до документування певних  фактів, наприклад, укладення трудового договору, розслідування нещасного випадку з працівником тощо. Все це виявляється саме під час перевірок. Розглянемо, що саме і як перевіряють у Держпраці, і як діяти до, під час та після перевірки.

 

Передусім потрібно нагадати про те, що перевірки дотримання трудового законодавства станом на сьогодні уповноважені проводити два органи:

 - Держпраці;

- Управління праці та соцзахисту населення районних/міських рад.

 

Головною відмінністю між наслідками перевірок цих органів полягає у статусі документів, які видаються за підсумками перевірок. Якщо будуть виявлені порушення, то управління праці та cоцзахисту надасть рекомендації щодо їх усунення, а Держпраці – припис.

Рекомендації - необов’язкові до виконання. Обов’язком є надання відповіді у встановлений у акті  по результатам перевірки строк щодо заходів, здійснених на виконання рекомендацій. У відповіді можна обґрунтувати свою незгоду з висновками перевіряючих та суттю рекомендацій, а можна повідомити про те, що рекомендації враховані та будуть реалізовані у майбутньому. Проте слід пам’ятати, що при виявленні суттєвих порушень, особливо якщо вони несуть загрозу життю чи здоров’ю працівників, а також при виявленні працівників, що працюють без укладення трудового договору, управління праці і соцзахисту повідомить про це Держпраці, а таке повідомлення є підставою для позапланової перевірки.

 

Головним органом, який слідкує за додержанням законодавства про працю, про охорону праці, зайнятість, є Держпраці

Обсяг виконуваних завдань дуже великий, і виходить за межі лише здійснення перевірок на підприємствах та у приватних підприємців, розслідування нещасних випадків та розгляду скарг на порушення закону. Так, Держпраці ще слідкує за додержанням законодавства  в виконкомах рівня міст обласного значення, сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громад та у центральних органах виконавчої влади; контролює надавачів послуг у працевлаштуванні; здійснює контроль за діяльністю у розміщенні реклами про вакансії тощо.

Обсяг повноважень, наданих органам Держпраці та їх співробітникам (інспекторам праці), теж досить значний. Вони можуть зупинити діяльність підприємства в цілому або якогось конкретного структурного підрозділу (цеху), або заборонити використання певного обладнання до усунення виявлених недоліків і порушень в їх діяльності та використанні, складати протоколи про адмінпорушення (в тому числі і щодо створення перешкод правомірним діям інспекторів), розглядати адмінсправи і накладати санкції за результатами розгляду. Вище ми вже говорили про приписи щодо усунення порушень, які є обов’язковими для виконання в зазначені в них строки.  Для перевірки виконання припису проводиться перевірка.

 

 Види перевірок

 Перевірки бувають планові і позапланові.

Планові перевірки. Як випливає з назви, вони здійснюються на підставі плану.  План перевірок – це перелік підприємств, які передбачається перевірити за рік, з зазначенням дати початку перевірки, її тривалості,  предмета перевірки (тобто галузі законодавства, дотримання норм якої будуть перевіряти). План розробляється і затверджується у році, який передує тому, за який він складається. План оприлюднюється на сайті місцевого відділення (управління) контролюючого органу до 01 грудня року, який передує року перевірки.

Який критерій включення певного підприємства до плану? Всі підприємства, які підлягають контролю, розділяються на три ступеня за рівнем ризику, який несе їх діяльність з точки зору предмета перевірки. Наприклад, підприємство займається виробництвом, що є особливо шкідливим для здоров’я працівників. Це підприємство буде віднесено до таких, що мають високий ступінь ризику по охороні праці. І навпаки, підприємство, де шкідливі чинники в діяльності відсутні чи мінімальні, буде віднесено до таких, що мають низький рівень ризику. Будуть ще підприємства, де ступінь ризику буде середнім (і таких буде переважна більшість). Планові перевірки на підприємствах з низьким рівнем ризику проводяться не частіше, ніж раз у п’ять років, на підприємствах з середнім рівнем – не частіше, ніж раз на три, на підприємствах з високим рівнем – раз на два роки.

За 10 днів до початку перевірки орган Держпраці повинен надіслати повідомлення, в якому має бути така ж інформація, що і в плані. Продовження строку перевірки не допускається.

 

Позапланові перевірки проводяться виключно з передбачених законом підстав.

- підприємець сам може ініціювати проведення такої перевірки (наприклад, якщо це потрібно для участі в певній процедурі, отримання сертифікату тощо);

- перевірка проводиться для з’ясування, чи виконав підприємець вимоги раніше виданого припису;

- підставою для перевірки є аварія, або смерть працівника від нещасного випадку на виробництві чи від професійного захворювання;

- до Держпраці можуть звернутися працівники з заявою про порушення їх трудових прав, в цьому разі перевірка проводиться за погодженням центрального керівництва Держпраці (а не тільки за наказом територіального органу), погодження має бути пред’явлене до початку перевірки;

- перевірка може бути призначена при неподанні звітності чи виявленні недостовірності даних у звітності, якщо тільки підприємець не виправив такі дані протягом місяця;

- перевірка може бути проведена за дорученням Прем’єр-міністра.

 

Загальні правила взаємовідносин з інспекторами праці при перевірці

Особи, що здійснюють перевірку, повинні мати на руках посвідчення, направлення територіального органу Держпраці про проведення перевірки (з зазначенням підстав, дати початку перевірки, її тривалості, інформації щодо осіб, яким доручено проведення перевірки) та службові посвідчення.

Будь-хто з працівників має право запитати зазначені документи, а також зв’язатися з посадовою особою, що видала наказ, для з’ясування їх справжності. Зауважимо, що органи Держпраці не зобов’язані узгоджувати час початку перевірки і тривалість її протягом робочого дня. Інспектори мають право безперешкодно входити до будь-яких приміщень підприємства, що перевіряється. Проте до початку перевірки вони зобов’язані пред’явити направлення керівнику підприємства або іншій уповноваженій особі. Якщо буде зафіксовано, що інспектори здійснювали якісь дії по перевірці до пред’явлення направлення, такі дії підлягають оскарженню.

За результатами перевірки в її останній день складається акт. Акт підписують всі інспектори, що брали участь в перевірці, та керівник підприємства або уповноважена ним особа. Акт може бути підписаний з зауваженнями з боку керівництва підприємства. Також керівник має право відмовитися підписувати акт, про що інспекторами робиться відмітка.

Перевіркою можуть бути виявлені будь-які порушення, які відносяться до сфери нагляду Держпраці, проте слід мати на увазі, що порушення, виявлені під час конкретної перевірки, мають відповідати її предмету. Наприклад, якщо предметом перевірки був стан дотримання законодавства про охорону праці, то нею не може бути виявлено порушення в сфері оплати праці. Ще вужчими є предмети позапланових перевірок.

Відповідальність за порушення визначається і накладається відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення та деяких інших законів. В залежності від складу виявленого порушення, орган Держпраці може як самостійно розглянути справу і накласти стягнення, так і спрямувати справу до суду. При виявленні ознак злочину матеріали перевірки підлягають передачі до правоохоронних органів.

 

Перевірки контролюючими органами можуть дезорганізовувати діяльність підприємств, якщо до них не готуватися належним чином та не реагувати на незаконні дії перевіряючих. Фахівці нашого об’єднання можуть забезпечити належний правовий супровід проходження перевірок для уникнення такої ситуації.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!

Bitcoin Accelerator