Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Отримання страхового відшкодування. Спори зі страховими компаніями

Ви застрахували своє майно від низки факторів, що можуть негативно вплинути на це майно аж до повного його знищення (пожежа, пошкодження водою, різноманітні види механічних пошкоджень, дорожньо-транспортна пригода тощо). На жаль, щось з переліченого сталось. Але страхова компанія відмовляється виплатити частину суми відшкодування, на яку Ви розраховували, або взагалі відмовляє у відшкодуванні. З’ясуємо, чому так відбувається і як цьому запобігти та таки примусити страхову виплатити належну Вам суму.

Сторони договору страхування

Страхові компанії в законі називаються страховиками. Особу (фізичну чи юридичну), яка бажає укласти договір з страховиком, називають страхувальником. Особа, майно, життя та здоров’я, інші інтереси якої застраховані – застрахована особа. Зверніть увагу: застрахована особа – не обов’язково страхувальник, договір може бути укладений страхувальником на користь третьої особи. Нарешті, особа, яка має право на отримання відшкодування (вигодонабувач), може не бути ні страхувальником, ні застрахованою особою, це обумовлюється в договорі. Проте в будь-якому випадку підставою для здійснення виплат страховиком є страховий випадок, що стався саме із застрахованою особою.

 Що таке страховий випадок, страховий ризик

Страховим випадком є подія, описана у договорі страхування, при настанні якої виникає зобов’язання по виплаті відшкодування. Це поняття тісно пов’язано з іншим – страховим ризиком, під яким розуміється прогнозована можливість настання тієї чи іншої події, яка може завдати шкоди майну, життю, здоров’ю страхувальника.

Увага! Практика страхування виходить з того, що кожний страховий ризик має бути максимально деталізований при укладенні договору і відповідати одразу декільком критеріям, які пов’язують його з страховим випадком.  Нехтування цим застереженням страхувальниками часто призводить до правомірних відмов у виплаті страхового відшкодування. Наприклад, людина страхує певне приміщення від пожежі, маючі при цьому на увазі, в тому числі, страхування будь-якого майна, яке буде там знаходитись. Підставою для визнання події страховим випадком тут буде довідка відповідних органів з ліквідації надзвичайних ситуацій про наявність пожежі та її наслідки. В той же час якщо майно в приміщенні буде пошкоджено вогнем, але займання буде ліквідовано без виклику пожежників, і при цьому не буде завдано суттєвої шкоди самому приміщенню, а також у випадку, коли це майно буде винесено з приміщення і знищене, хоча б і шляхом спалення, такі випадки не будуть визнані страховими. Тут доречно було б укласти окремий договір щодо самого майна, включивши до переліку страхових ризиків дії третіх осіб.

Часто страхувальники отримують менші суми відшкодування, ніж ті, на які вони розраховували, внаслідок неуважності при узгодженні зі страховиком вартості предмета страхування, від чого напряму залежать страхове відшкодування та пов’язані показники.

 Що таке страхова сума, страховий платіж, франшиза

При укладенні договору страхування визначаться певна сума, яка підлягає виплаті при настанні страхового випадку – страхова сума. Визначається вона виходячи з оціночної вартості предмета страхування. Страхова сума майже завжди є меншою за вартість застрахованого майна. Головна причина цього – наявність франшизи, тобто такої частки збитків внаслідок настання страхового випадку, які не будуть відшкодовані згідно з умовами договору. Найчастіше розмір франшизи встановлюється у відсотках до страхової суми.

Зверніть увагу! Сума збитків, завданих предмету страхування, що дорівнює або є меншою за суму франшизи, не відшкодовується взагалі. Тобто цілком можлива ситуація, коли факт настання страхового випадку визнається страховою компанією, але відшкодування не виплачується на законних підставах, тобто підставах, прописаних в договорі. Якщо ж клієнт страхової компанії не згоден з сумою збитків, яка визнається компанією, вихід один – звернення з позовом до суду.

При укладенні договору страхувальник сплачує певну суму страховику у якості винагороди за надані йому послуги зі страхування, тобто страховий платіж. Найчастіше розмір такого платежу пов’язаний з розміром страхової суми, що, в свою чергу, залежить від вартості предмета страхування. Внаслідок цього у страхувальників виникає спокуса зазначити в договорі менший розмір вартості предмета страхування, ніж він є насправді. Застерігаємо від цього, оскільки при вирішенні спору з приводу виплати відшкодування судом буде братися до уваги вартість, що визначена саме в договорі страхування, незалежно від наявності інших оцінок вартості того самого предмета. Страховий платіж залежить від оцінки страховиком ймовірності настання страхового випадку, що в свою чергу залежить від стану та інших характеристик предмета страхування (наявність охорони, засобів пожежогасіння, розташування тощо).

Який порядок і умови здійснення страхових виплат та  страхового відшкодування

Виплата страхового відшкодування   проводиться   відповідно до умов договору  на підставі заяви страхувальника (також за страховими виплатами може звернутися правонаступник або вигодонабувач) та страхового акта (аварійного   сертифіката),   який   складається  страховиком  або уповноваженою   ним  особою  (аварійним  комісаром). Залучення аварійного комісара не є обов’язковим, проте страховик не може відмовити страхувальнику у проведенні розслідування страхового випадку, та зобов’язаний надати аварійному комісару (який проводить таке розслідування) всі необхідні пояснення та документи. Підприємства, установи, організації, яким відомо про обставини страхового випадку, зобов’язані надавати відповідні відомості на запит страховика. Звертаємо увагу на те, що залучення аварійного комісара є платною послугою як для страховика, так і для страхувальника.

Строки звернення за виплатою страхового відшкодування, строки та порядок його виплати, строк прийняття   рішення   про   здійснення  або  відмову  в здійсненні страхових виплат, причини відмови у страховій виплаті  або  виплаті  страхового відшкодування мають бути передбачені в договорі страхування та відповідати Правилам страхування, з якими страхова компанія зобов’язана ознайомити клієнта до укладання договору. Правила складаються страховиком та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСУГ), і можуть дещо відрізнятися у різних страховиків, на що слід звертати увагу при укладанні договорів.

Які є підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування

Закон не містить вичерпного переліку таких підстав, існують лише обмеження щодо того, що не може бути такою підставою (наприклад, фінансовий стан страховика). Конкретні підстави перелічені у Правилах страхування та мають міститися у договорі. Типовими підставами є: 1) повне відшкодування збитків страхувальника особою, яка їх завдала; 2) порушення страхувальником строків повідомлення про страховий випадок страховику без поважних причин; 3)подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет  договору  страхування  або  про  факт настання страхового випадку; 4) вчинення  страхувальником  або іншою особою,  на  користь  якої  укладено договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.

Все вищевикладене стосується будь-яких видів страхування, в тому числі і тих, що пов’язані з користуванням автотранспортом (страхування автотранспорту, КАСКО, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засов). Проте у таких видів страхування є і певні особливості, які потребують глибокої спеціалізації, головним чином в питаннях, які виникають внаслідок ДТП. 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!