Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Новели ГПК та КАС

Продовжуємо розповідати про зміни в процесуальних кодексах.

Зауважимо, що нова редакція кожного з кодексів майже тотожна редакції інших. Законодавець мав на меті уніфікувати норми процесуального права у всіх видах судового процесу (за винятком кримінального). Отже, усе, що ми писали в попередній статті щодо Цивільного процесуального кодексу (ЦПК), стосується також і Господарського процесуального (ГПК) та Кодексу адміністративного судочинства (КАС). Багато хто з фахівців вважає це суттєвим недоліком, адже відносини між підприємцями або між фізичними/юридичними особами та органами влади відрізняються між собою та від відносин між громадянами, і неврахування у відповідному  процесуальному законі (ГПК, КАС, ЦПК) специфіки таких відносин може зашкодити правильному та об’єктивному вирішенню спору. Проте зараз виходимо з ситуації, яка склалася після прийняття кодексів.

Розглянемо найбільш значущі новації у ГПК ТА КАС порівняно зі старими редакціями цих кодексів.

 

Що нового з’явилося в ГПК?

     1) Новий доказ – показання свідків, та, відповідно, нові учасники господарського процесу – свідки. Зверніть увагу на те, що, оскільки всі докази мають бути подані одночасно з поданням позовної заяви, то і показання свідків мають бути в складі тих доказів. Яким чином це зробити? Зафіксувати їх письмово у заяві свідка. В заяві викладаються звичайні дані про особу свідка, які дозволяють ідентифікувати її (паспортні дані, ідентифікаційний код), зміст показань, та зазначається, яким чином ця інформація стала відома свідку. Також в заяві свідок підтверджує, що йому відомо про кримінальну відповідальність за надання неправдивих показань. Свідок письмово підтверджує готовність з’явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень. Заява свідка нотаріально посвідчується.

Слід пам’ятати, що не будь-які факти можуть бути підтверджені свідками. Якщо законом вимагається на підтвердження певного факту складати певний документ (наприклад, в бухгалтерському обліку), то такий факт підтверджується виключно відповідними документами.

      2) В якості свідків можуть бути опитані учасники справи. Опитуються саме учасники справи, а не процесу, тобто безпосередньо відповідач (позивач, у випадку подання зустрічного позову), третя особа, а не представники. Питання, які учасник справи хоче поставити іншому учаснику, викладаються в позовній заяві чи в додатку до неї. Питань не може бути більше десяти. Якщо питання адресовані юридичній особі, на них відповідає керівник або уповноважена ним особа. Відповідь надається у вигляді заяви свідка.

       3) Старим кодексом передбачалась можливість проведення експертизи тільки за рішенням суду. В зв’язку з тим, що за новим правилом докази мають бути подані з позовною заявою (або з відзивом не неї),  позивачу та відповідачу надано право самостійно звертатися до експертів та подавати до суду в якості доказу висновок експерта. Пам’ятайте, що у випадку знищення чи суттєвого пошкодження предмета, який був об’єктом експертизи і підлягав дослідженню в суді як речовий доказ, суд не прийме висновок експерта та сам предмет; суд прийме зазначені докази, якщо предмет підлягатиме повторній та додатковій експертизі.

          4) Інститут наказного провадження поширюється і на господарський процес.

 

 Що нового в КАС?

         1) Аналогічно ЦПК та ГПК в КАС вводиться поняття «малозначна справа» («адміністративна справа незначної складності»). До них КАС відносить, зокрема, справи щодо: оскарження бездіяльності щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності органів влади щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію; перебування іноземців або осіб без громадянства на території України; типові справи.

     2) Новела КАС і всього процесуального законодавства – типові справи. Типові справи - це адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий орган влади (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. Тобто, якщо, наприклад, до місцевого управління Пенсійного фонду подавався позов на підставі певного закону щодо призначення пенсії певній категорії громадян, то усі суди на території України мають вирішувати справи за аналогічними позовами так само, як була вирішена первинна справа. Можна назвати це елементом прецедентного права, але і раніше у нас були постанови Пленуму Верховного суду, в яких прописувався порядок вирішення певних категорій справ. Проте ці постанови не були обов’язкові для виконання.

         3)  Вводиться поняття «похідна вимога». На це поняття слід звернути увагу, адже воно стосується можливості прийняття адміністративним судом позовної заяви. Отже, адмінсуд не прийме позовну заяву у випадку, якщо позовні вимоги по ній пов’язані з іншим спором, який має бути вирішений не в адміністративному процесі (тобто серед сторін того спору нема органів влади), і який знаходиться на вирішенні в суді. Така ситуація може мати місце, наприклад, якщо оскаржується рішення податкового органу щодо угоди, виконання чи сама наявність якої є предметом розгляду в господарському суді. Така скарга не буде прийнята до набрання чинності рішенням господарського суду.  

      4) Передбачається можливість проведення фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених КАС України.

 

         Незважаючи на те, що зміни в усіх трьох процесуальних кодексах дуже подібні, існують норми, що є специфічними для кожного з них. Та й самі принципи судочинства, що є спільними для всіх видів процесу, по-різному змінюють сам перебіг процесів порівняно зі старим звичним. Розібратися у цих тонкощах можуть допомогти наші адвокати.

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!

Bitcoin Accelerator