Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Ліквідація ТОВ. Алгоритм дій.

Ліквідація підприємства відбувається або за рішенням власника (співвласників), або за рішенням суду. Ліквідація за рішенням суду відбувається в справах про банкрутство, у випадках недійсності установчих документів, заборони діяльності підприємства тощо. В інших випадках, не пов’язаних з примусом, підприємство ліквідує власник. Формат статті дозволяє розглянути лише одну підставу такої ліквідації – за рішенням власника (а є ще такі причини, як досягнення мети створення підприємства, чи вичерпання строку, на який його було створено),  і лише відносно найбільш поширеної форми підприємства – товариства з обмеженою відповідальністю.

Будь-яка юридична особа припиняє своє існування з дати внесення в державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про реєстрацію припинення особи. Цьому передує тривала і складна процедура ліквідації.

Розглянемо  етапи процедури ліквідації

Перший документ, який належить скласти, є рішення власників про ліквідацію ТОВ. Таке рішення приймається на загальних зборах членів ТОВ. Переважно для прийняття рішення про ліквідацію ТОВ  достатньо голосів учасників, які сукупно володіють 51% статутного  капіталу ТОВ,  проте в статуті ТОВ може записане і інше. В будь-якому випадку рішення приймають члени ТОВ, якім сукупно належить абсолютна більша частка в капіталі ТОВ.

Це рішення оформлюється протоколом. В протоколі обов’язково фіксується, що на зборах був кворум, і результати голосування. Детально описувати причину ліквідації не потрібно.

Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію зборами формується та затверджується  склад ліквідаційної комісії чи призначається ліквідатор, визначається порядок роботи комісії, затверджується голова комісії. В протокол вносяться прізвища, імена по батькові та реєстраційні номери облікових карток платників податків членів та голови ліквідкомісії чи ліквідатора.

Також обов’язково в протоколі необхідно зазначити строк, протягом якого кредитори ТОВ мають звернутися за задоволенням своїх вимог. Цей строк не може бути меншим, ніж два місяця з дня оприлюднення рішення про ліквідацію, та не може бути більшим, ніж шість місяців. Днем оприлюднення є день внесення інформації про прийняте рішення до ЄДР. Одночасно в протоколі повинен бути роз’яснений порядок звернення кредиторів (адреса знаходження ліквідкомісії, розпорядок роботи, засоби зв’язку тощо).

Протокол прошивається, пронумеровується та підписується учасниками або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів нотаріально засвідчується.

Рішення про ліквідацію та рішення про затвердження складу ліквідкомісії та визначення часу та порядку звернення кредиторів можуть бути викладені в різних  документах (протоколах), але на практиці це різні питання порядку денного загальних зборів, що містяться в одному протоколі.

Один з примірників протоколу подається державному реєстратору для реєстрації повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію. Зауважте: саме про прийняття рішення, а не про саму ліквідацію. Подати може уповноважена особа, але не керівник ТОВ, оскільки з моменту затвердження складу ліквідкомісії чи ліквідатора до голови комісії (ліквідатора) переходять права по управлінню ТОВ. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені. Тому бажано керівника ТОВ призначати головою чи членом ліквідкомісії або ліквідатором.

Протокол до державного реєстратора необхідно подати протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

! Якщо відомості про ТОВ містяться в ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців, як найчастіше й буває, то звертатися до податкової, фондів соцстраху з повідомленням про прийняте рішення не потрібно. Відповідну інформацію вказані органи отримають від держреєстратора.

Протягом вищезазначеного строку ліквідкомісія вчиняє необхідні дії для ліквідації, зокрема такі: дії для виявлення кредиторів, проведення розрахунків з ними, закриття рахунків в банках, крім того, який використовується для розрахунків; звільняє працівників ТОВ та проводить розрахунок з ними, знищує печатки та штампи, повертає відповідним органам ліцензії та дозволи для скасування, складає та затверджує ліквідаційний баланс. Надає податковій та фондам соцстраху відомості для здійснення перевірок, проводить розрахунки з ними. Якщо після задоволення вимог кредиторів залишається майно, воно повертається учасникам ТОВ. Документи постійного та тривалого зберігання передаються до архівної установи, про що складається довідка.

Граничний строк ліквідаційної процедури не визначений. Мінімальний строк – строк заявлення вимог кредиторів, визначений у рішенні про ліквідацію. Виходити слід з того, чи закінчився строк пред’явлення вимог кредиторами, чи проведені розрахунки з податковою, фондами, звільненими працівниками, чи закриті рахунки в банках та чи здані документи до архіву. На останнє слід звернути особливу увагу, і ось чому. Для реєстрації припинення ТОВ подається лише два документа: заява про державну реєстрацію припинення юрособи встановленого зразка та довідка про передачу документів в архів, яка є єдиним паперовим документом, який підтверджує вчинення дій ліквідаційної комісією. Щодо вчинення інших дій на день подання заяви, то це лише декларується (стверджується) заявником його підписом на заяві.  Реєстрація припинення юрособи здійснюється протягом 24 годин після її прийняття, за умови, в базі ЄДР відсутні відомості про заборгованість ТОВ перед податковою чи фондами чи претензії інших держорганів та установ. У разі наявності такої інформації реєстрація зупиняється на строк 15 календарних днів. У випадку неусунення в цей строк підстав, які викликали зупинення, реєстратор відмовляє у реєстрації.

 

Як бачимо, ліквідувати підприємство досить непросто, хоча законодавець і полегшив цей процес останнім часом. Якщо у вас виникнуть питання щодо нюансів ліквідаційної процедури, фахівці нашого адвокатського об’єднання детально пояснять, як закрити ТОВ. Також ви можете доручити нам здійснення нагляду за ліквідацією від початку до завершення.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!