Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Корпоративні договори


Ми вже писали про зміни, яких зазнало законодавство про утворення та функціонування ТОВ. Зокрема, коротко торкалися теми укладення корпоративного договору. Зараз розглянемо це питання ширше.

 

Отже, корпоративний договір (КД) – це договір між учасниками товариства (ТОВ), в якому вони можуть передбачити та узгодити свої дії щодо окремих питань існування товариства. Договір не підміняє собою ні статут, ні договір про заснування товариства, проте може конкретизувати зміст правовідносин між учасниками в ситуації, яка виникає при реалізації положень цих документів. Також цей договір не слід плутати з договором про створення товариства, яким хоча і регулюються коло схожих питань, проте його дія обмежена датою реєстрації товариства (ми рекомендували передбачити кінцевим терміном дату сплати всіма учасниками повної суми статутного фонду).

 

В КД учасники домовляються про використання або про утримання від використання належних ним прав та повноважень. Особливо важливою для нормального функціонування ТОВ є питання про перерозподіл належних учасникам часток в статутному капіталі. Оскільки розмір частки учасника є кількістю голосів, якою він володіє при голосуванні на загальних зборах, тобто фактично означає обсяг повноважень учасника, перехід частки може мати майже критичне значення для існування ТОВ. Ще більший вплив може мати перехід частки когось з засновників ТОВ до спадкоємця або іншої особи, що не була учасником. Для уникнення проблем і нормального функціонування ТОВ необхідно звернути особливу увагу в КД саме на такі випадки, оскільки для вирішення таких питань і був призначений в першу чергу КД.

 

Ми вже наголошували на тому, що КД не є заміною статуту. Він є різновидом угоди, а будь-яка угода не може суперечити закону. І саме новим законом про ТОВ і статутом ТОВ досить детально і жорстко регулюється зазначене питання. Так, закон визначає за учасниками ТОВ переважне право на купівлю в учасника його частки. Закон визначає загальний порядок реалізації цього права. В той же час статутом може бути передбачено, що учасники не мають цього права взагалі, або прописана інша процедура його реалізації. Це ж положення можна внести і в КД, якщо в статуті немає прямої заборони на вирішення цього питання в КД. Водночас законом передбачено, що у випадку продажу частки на відкритому аукціоні переважного права учасники не мають, і це положення не можна скасувати нормами статуту, а можна передбачити в КД як основний або і єдиний спосіб переходу часток.

 

Це лише один приклад взаємодії положень закону, статуту та КД і їх взаємного впливу. Як бачимо, зв'язок складний, заплутаний, тому не слід сподіватися, що абсолютно всі питання, що стали суперечливими вже на стадії складання статуту, можливо буде вирішити за допомогою КД.  

 

В юридичній літературі можна зустріти твердження про те, що в КД можливо передбачити обов’язок учасника голосувати певним чином, а в разі невиконання ним цього обов’язку – стягнути з нього збитки та неустойку. Не можемо погодитись з цим, і ось чому. Законом встановлено, що КД, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним. Про які ж вказівки йдеться? Оскільки учасник голосує на загальних зборах, які є вищим керівним органом ТОВ, тобто сам є членом органу управління, то можна припустити, що вказівки – це рішення попередніх зборів про те, яким чином кому з учасників слід голосувати на наступних. Якщо таке рішення дійсно буде прийняте, то необхідність укладати КД взагалі відпадає. Скоріш за все, законодавець хотів донести, що предметом КД не можуть бути будь-які дії учасників на загальних зборах.

 

Учасник, який є стороною КД, може укладати будь-які договори будь з ким. Деякі з таких договорів можуть бути пов’язаними з правами і обов’язками учасника, визначеними в КД. Якщо такий «зовнішній» договір призводить до порушення КД,  то він є нікчемним, але за однієї обов’язкової умови: якщо «зовнішня» сторона такого договору не знала і не могла знати, що договір порушує КД.

Ми назвали договір «зовнішнім» для зручності, проте сторонами такого договору можуть бути і учасники. Звісно, при цьому вони не виступають в цій ролі, а є фізичними особами чи представниками юридичних осіб.

 

Зміст КД не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. КД, стороною якого є держава, громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків належить державі або громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

 

Учасники як сторони КД можуть видавати довіреності на представлення їх інтересів стосовно питань, що є предметом КД. Такі довіреності можуть бути безвідкличними, тобто такими, які не можуть бути скасовані довірителями без згоди повірених, або ж можуть бути скасовані тільки в окремо визначених випадках. Такі довіреності підлягають нотаріальному завіренню.

 

Якщо у вас виникли питання стосовно укладення корпоративного договору,  звертайтесь -  наші фахівці нададуть вам всі необхідні консультації та допомогу в складанні проекту корпоративного договору.

 

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!