Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Інститут приватних виконавців в Україні

 

Мабуть, всі знають про те, що рішення суду, які не виконуються добровільно, передаються на виконання державним виконавцям. Служба державних виконавців існувала ще за радянських часів, протягом свого існування змінювала назви, організацію, підпорядкування, але функції та статус виконавців здебільшого лишалися незмінними.

Ні для кого не є новиною те, що навіть за допомогою державних виконавців далеко не всі рішення виконуються. Є відомості про те, що не виконується переважна частина рішень. Одну з причин такої ситуації законодавець побачив у особистій незацікавленості виконавців в своєчасному, повному і реальному виконанні рішення, як того вимагає закон. Частково вирішити проблему намагалися шляхом сплати виконавцеві певного відсотка від реально стягненої суми боргу. Наступний крок в цьому напрямку став більш радикальним: запровадження поряд з державними виконавцями - які є держслужбовцями – незалежних від держави фахівців, які займаються виконанням рішень за плату і для отримання плати. Давайте коротко ознайомимось зі специфікою діяльності цілком нового для України інституту осіб, залучених до процесу судочинства - приватних виконавців.

Різниця між державними та приватними виконавцями починається вже з вимог до осіб, які претендують на набуття відповідного статусу. Так, якщо від претендента на посаду державного виконавця вимагається лише наявність вищої юридичної освіти та вільне володіння державною мовою, то кандидату в приватні виконавці необхідно ще мати не менше двох років стажу за спеціальністю. Майбутні державні виконавці проходять конкурс в загальному порядку для осіб, які претендують на вакансії держслужбовців.  Щодо приватних виконавців, то вони складають іспит для набуття права займатися цією діяльністю (виконанням рішень суду). А перед тим, як його скласти, претенденти обов’язково мають пройти навчання, стажування у діючих приватних виконавців. Це не стосується тих, хто працював державним виконавцем, адвокатом, нотаріусом, арбітражним керуючим хоча б рік, або працював помічником приватного виконавця два роки.

Взагалі слід звернути увагу на статус приватного виконавця поза межами його функцій. Хоча його діяльність спрямована, в тому числі, і на отримання прибутку, закон визначає цю мету як побічну, на відміну від діяльності підприємця, де прибуток є головною метою. Головною функцією виконавця є певна суспільно корисна діяльність, визначена законом. Закон визнає приватного виконавця суб’єктом незалежної професійної діяльності. А саме такий статус мають, наприклад, адвокат та приватний нотаріус. До речі, наразі обговорюється можливість суміщати статус приватного виконавця з адвокатською практикою. Іншою оплачуваною роботою приватному виконавцю, як  нотаріусу та й держслужбовцю, займатися заборонено (крім викладацької, наукової, творчої та деяких інших специфічних малопоширених видів діяльності). Отже, за статусом приватний виконавець не є підприємцем, і сторонам виконавчого провадження не слід думати, що на них хтось «заробляє». Передусім виконавець – фахівець, і покликаний вирішити питання державного значення.

 

Проте слід зауважити нерівність статусу державного і приватного виконавців саме в процесі виконання рішення. Мова йде про значне обмеження у видах рішень суду та інших органів, примусове виконання яких може здійснювати приватний виконавець.Так, він не може виконувати:

 

1) рішення про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

2) рішення, за якими боржником є державні органи влади чи органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства;

3) рішення, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена;

4) рішення, за якими стягувачами є держава, державні органи;

5) рішення адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

6) рішення, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;

7) рішення про виселення та вселення;

8) рішення, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними;

9) рішення про конфіскацію майна.

 

І цей перелік не є вичерпним. Як бачимо, якщо в судовому процесі були задіяні органи влади будь-якого рівня, чи юридичні особи, засновані на майні, відмінному від приватного, або якщо процес торкався сімейного права, то звертатися до приватного виконавця не варто. Це значно обмежує коло потенційних стягувачів-клієнтів виконавця, а, отже, і зменшує прогнозований дохід від діяльності – головний мотивуючий чинник, який розглядав законодавець для покращення ситуації з виконанням рішень судів.

Деякою компенсацією за такі обмеження може слугувати екстериторіальність повноважень приватного виконавця в межах України. Прийнявши виконавчі документи за місцем проживання або місцезнаходженням боржника, або за місцем знаходження майна (в межах свого виконавчого округу, якими є області, Крим, міста Київ та Севастополь), в подальшому він може виконувати необхідні виконавчі дії на всій території України (на відміну від державних виконавців, які мають подавати клопотання про виконання певних дій на певній території відповідному підрозділу виконавчої служби на цій території).

Приватний виконавець повинен укласти договір страхування відповідальності перед клієнтами. При чому зробити це він зобов’язаний до початку виконання своїх функцій. Виконавець повинен слідкувати, щоб загальна сума стягнення за виконавчими документами, які перебувають в провадженні, не перевищувала мінімальної страхової суми за договором.

Крім того, приватний виконавець зобов’язаний бути членом Асоціації приватних виконавців України та сплачувати членські внески. Несплата  внесків є підставою для зупинення діяльності.

В усьому іншому статус приватного виконавця подібний до статусу державного.

Підсумовуючи, варто відзначити, що вищевказані обмеження в повноваженнях приватного виконавця з одночасним покладенням на нього обов’язкових додаткових витрат фактично нівелює принцип матеріального заохочення до виконання обов’язків виконавця і пов’язаних з цим очікувань на покращення статистики примусового виконання рішень судів та інших органів. Дещо поліпшити ситуацію може дозвіл на поєднання функцій виконавця і адвоката.

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!