Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Як звільнитися з роботи. Поради адвоката.


Підстав для звільнення з роботи є немало. Не завжди звільнення відбувається за волею працівника. Але ми розглянемо тут лише ті випадки, коли людина звільняється за власною ініціативою.

 Загальні підстави звільнення працівника, який був прийнятий на роботу на невизначений термін. Звільнення за угодою сторін

Найбільш звичною і поширеною з підстав є звільнення за власним бажанням працівника.  В цьому випадку достатньо подати письмову заяву на ім’я керівника про бажання залишити роботу у строк, не менший за два тижні до дня звільнення (конкретну дату звільнення треба зазначити в заяві). Також в заяві, крім визначення «за власним бажанням» слід послатися на відповідну норму закону (стаття 38 Кодексу законів про працю (КзПП)).

! Зверніть увагу на те, що датою подання заяви буде вважатися дата отримання її роботодавцем, а не дата, вказана у заяві. Тому бажано подавати заяву безпосередньо у день її написання для уникнення плутанини в строках.

 Два тижні – мінімальний визначений законом термін, порушення якого може призвести до відмови адміністрації у звільненні працівника у строк, який він бажає, а залишення працівником самостійно роботи у визначений ним термін, що є меншим за два тижні – до визнання таких дій прогулом та звільнення вже за ініціативою адміністрації за порушення трудової дисципліни. Максимальний термін попередження про звільнення формально не обмежений, але зловживати цим не варто. Найкращий варіант – заздалегідь особисто обговорити з адміністрацією прийнятний для обох сторін термін звільнення, і вже потім в заяві вказати погоджену дату звільнення. Цей варіант тим більше вигідний для працівника, що за домовленістю з роботодавцем  строк попередження може бути і менший двох тижнів. В цьому випадку мова йде про звільнення за угодою сторін (ч. 1 ст. 36 КзПП).

 Звільнення у строки, які визначив працівник

 Є випадки, коли адміністрація зобов’язана звільнити працівника в той строк, якій він сам визначив. Здебільшого це викликано об’єктивними причинами, що перешкоджають виконанню трудових обов’язків, наприклад: переїзд на нове місце проживання, вступ до навчального закладу тощо. Підкреслюємо, що цей перелік не є вичерпним, існують і інші поважні причини для звільнення, проте вони мають відповідати таким умовам: їх наявність має перешкоджати роботі і їх вплив має місце до закінчення двотижневого строку від дати подання заяви про звільнення.

Ще одним випадком, коли адміністрація зобов’язана звільнити працівника у визначений ним термін, є звільнення в зв’язку з порушенням адміністрацією умов колективного чи трудового договору з працівником, взагалі будь-яким порушенням трудового законодавства.  Це може бути порушення вимог охорони праці, невиконання умов колективного договору щодо нормування, оплати праці (зокрема умов преміювання), надмірне залучення до надурочних робіт тощо. Зверніть увагу, що порушення мають носити об’єктивний характер і за необхідності факт їх наявності можна буде довести у суді в разі оскарження адміністрацією підстав звільнення працівника. З метою фіксації порушень радимо попередньо звертатися із заявою до профспілкової організації чи до органів Державної служби України з питань праці (Держпраці).

  Якщо працівник не звільнився

 За час від дня подання заяви до зазначеного в заяві дня звільнення працівник може змінити свою думку щодо наміру звільнятися. Якщо так сталося і працівник продовжує виходити на роботу і після закінчення строку попередження про звільнення (будь-якої тривалості), то адміністрація не в праві звільнити його за своєю ініціативою, за виключенням випадків, коли на місце працівника вже було запрошено людину, якій відповідно до законодавства адміністрація не може відмовити в укладенні трудового договору. Зрештою, вимога про завчасне попередження про звільнення існує в тому числі і для того, щоб адміністрація мала час для заміни працівника. Наприклад, шляхом переведення іншого працівника на місце, що має звільнитися. Це є найбільш типовий випадок, коли працівник, що подавав заяву, має бути звільнений, оскільки переведеному працівникові адміністрація не може відмовити в укладанні трудового договору.

 Оформлення звільнення

 Як ми вже зазначали, першим документом, що складається при звільненні, є заява працівника. На підставі заяви адміністрація видає наказ, в якому зазначаються підстава і дата звільнення. З наказом ознайомлюють працівника під розпис. На його вимогу, працівнику видають копію наказу. В день звільнення з працівником проводять остаточний розрахунок щодо належних йому сум заробітної плати та інших виплат від роботодавця, а також видають трудову книжку з внесеним записом щодо звільнення (підстави та строк запису мають відповідати тексту наказу і заяви). Про видачу трудової книжки робиться запис у журналі реєстрації видач трудових книжок під розпис працівника. За необхідності працівнику на його вимогу до дати звільнення має бути надана інформація про належні йому виплати на день звільнення.

Зверніть увагу! Якщо повний розрахунок з працівником не відбувається в день звільнення з вини адміністрації, то за весь час до проведення розрахунку працівникові виплачується середній заробіток. Якщо є затримка з видачею трудової книжки з вини адміністрації, то час до її фактичної видачі вважається вимушеним прогулом, який оплачується в розмірі середнього заробітку незалежно від того, чи своєчасно був проведений розрахунок з працівником. В цьому випадку днем звільнення вважається день видачі книжки, в книжці робиться запис про фактичну дату її видачі. Адміністрація не має права надсилати трудову книжку працівникові будь-яким способом інакше, ніж за згодою працівника.

Звільнення за ініціативою працівника є доволі простою процедурою. Проте ви, напевне, помітили, що і в цій простій на першій погляд справі трапляються випадки, коли не завадить порада чи більш суттєва допомога фахівця. Надати фахову юридичну консультацію у Львові Вам зможуть адвокати по трудовим спорам від Адвокатського об’єднання «ГАЛЛЕКС».

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!