Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Як захистити комерційну таємницю Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Інформація відіграє одну з ключових ролей в житті будь-якої людини чи спільноти. Своєчасне отримання достовірної важливої інформації, так само як і викривлення чи втрата часу при передачі інформації, можуть докорінно змінити долю як окремої особи, так і країни чи навіть світу. Володіння певною інформацією може забезпечити панівне становище у певній сфері життя, та навіть надати можливість знищити конкурентів. Несанкціонована втрата монополії на певну інформацію завдавала, завдає і завдаватиме в майбутньому великої шкоди інтересам людей.

 Всі ці твердження є справедливими і по відношенню до економічних, бізнесових відносин. Бізнес-план розвитку нового проекту, політика просування певного товару на певному ринку, умови договорів з ключовими партнерами, матеріали розробки нового виду товару – все це перелік малої частини видів інформації, втрата якої може привести фірму до втрати прибутку, понесення збитків або взагалі означатиме припинення її існування. Тому так важливо надійно зберігати подібну інформацію, надавши їй статусу комерційної таємниці (надалі називатимемо її для зручності КТ).

 

Захищаючи певну інформацію від несанкціонованого доступу важливо не припуститися помилок. Перш за все слід визначитись, яка саме інформація може бути визначена як КТ.

 

Зазначимо, що законодавець не визначає вичерпного переліку інформації, яка становить КТ. Це питання віднесено на розсуд підприємців. Окреслюється лише галузі, які містять інформацію, що може бути визнана конфіденційною (таємною): виробництво, технологія, управління, фінансова та інша діяльність суб'єкта господарювання. Як бачимо, можливості віднесення інформації до такої, що є таємною, дуже широкі. Проте реалізація захисту на практиці полягає в конкретизації цього абстрактного права на визнання інформації КТ, а, відповідно, потребує структуризації змісту права на захист інформації.

 

Почнемо з визначення інформації, яка не може бути визнана КТ. До неї відносяться:

 

 • установчі документи, документи,   що  дозволяють  займатися
 • підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
 • інформація за всіма   встановленими   формами   державної
 • звітності;
 • дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та
 • інших обов'язкових платежів;
 • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну
 • плату в цілому та за професіями й посадами,  а  також  наявність
 • вільних робочих місць;
 • документи про сплату податків і обов'язкових платежів;
 • інформація про забруднення навколишнього    природного
 • середовища, недотримання безпечних умов   праці,    реалізацію
 • продукції, що завдає шкоди  здоров'ю,  а  також  інші  порушення
 • законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
 • документи про платоспроможність;
 • відомості про участь посадових   осіб   підприємства    в
 • кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших
 • організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають
 • оголошенню.

Слід зазначити, що для державних і комунальних підприємств, а також тих, в яких частка держави чи місцевої громади більше 50%, цей перелік може бути дещо ширшим.

Отже, вся перелічена вище інформація має бути надана державним і місцевим органам влади, правоохоронним органам, юридичним особам, якщо вони її вимагають. Зазвичай надання такої інформації не становить проблеми при наданні її контролюючим органам і контрагентам. Дещо складніша ситуація з запитами сторонніх організацій і фізосіб. В будь-якому випадку вимога надати інформацію має бути обґрунтована, і при недостатньому обґрунтуванні підприємство має право не надавати інформацію, посилаючись саме на необґрунтованість вимоги. Зверніть увагу на те, що в будь-якому випадку ненадання інформації про аварії на виробництві, забруднення довкілля, про  безпечність та якість продукції не допускається.

 

За юридичною природою КТ є інтелектуальною власністю підприємства, яке правомірно нею володіє. Отже, і захист для таємниці надається на тому ж рівні, що і для інтелектуальної власності (слід відрізняти КТ  від власності, що вже має патентний чи інший подібний захист; патентний захист є окремим способом захисту, положення про таємницю на нього не поширюється). За викрадення, розголошення КТ передбачена відповідальність від дисциплінарної до кримінальної. Проте ключовим моментом, як ми вже зазначали, є самостійне визначення підприємцем обсягу інформації, що становить КТ.

Доцільно визначити цей перелік в наказі, а ще краще – затвердити наказом політику поводження з комерційною таємницею, в якій передбачити єдиний комплекс заходів, що застосовуватиметься до інформації, яка має ознаки КТ. Необхідно визначити режим та місця зберігання такої інформації, порядок доступу до неї, коло осіб, які можуть використовувати цю інформацію. Корисно призначити відповідального за дотримання політики (режиму) поводження з КТ, за посередництва і під наглядом якого інші працівники отримуватимуть доступ до таємниці.

Одним з ключових моментів в реалізації політики поводження з КТ є включення обов’язку дотримуватись правил поводження з такою інформацією до внутрішнього трудового розпорядку та до посадових інструкцій працівників, які створюють, використовують цю інформацію у своїй роботі. Оскільки законодавчо не встановлено обов’язку працівників підписувати договір про нерозголошення таємної інформації, то наявність відповідного пункту в правилах трудового розпорядку та посадовій інструкції дає право керівництву вимагати підписання відповідного договору, що в свою чергу дозволяє притягти працівника до всього спектру відповідальності за прошення правил поводження з КТ.

 

Що повинно бути в договорі?

 

Оскільки укладення договору базується на розроблених, затверджених та внесених до трудового розпорядку та посадової інструкції правилах роботи з КТ, то в розділі обов’язків працівника правила повинні бути продубльовані. Зважаючи на те, що робота з КТ створює додаткове навантаження на працівника, то є сенс передбачити в договорі певну компенсацію за це.  В договорі також бажано передбачити обов’язки працівника щодо нерозголошення КТ після закінчення/розірвання трудового договору, а також під час відпочинку.

Поширеною є думка, що розголошенням КТ є передача інформації за межи фірми безпосередньо працівником, який використовує її в роботі. Проте слід пам’ятати, що розголошення КТ має місце тоді, коли інформація стає відомою будь-якій особі, яка не має до неї вільного доступу, без згоди її власника (керівництва фірми). Отже, цілком можлива ситуація, коли витік інформації, що становить КТ, станеться в межах фірми (наприклад, співробітник наукового/конструкторського/креативного підрозділу повідомить/передасть її водію), а за її межі інформація потрапить від співробітника, який не зв’язаний договором. Цей випадок слід передбачити в договорі. Загалом, керівництву фірми до розроблення проекту договору слід проаналізувати всі наявні і можливі в майбутньому шляхи витоку будь-якої інформації назовні та інформаційні потоки всередині фірми з метою побудови системи конкретних заборон і обмежень для працівника.

 

Нюансів в захисті КТ дуже багато. В законодавстві не приділено цьому питанню належної уваги, але надані широкі повноваження щодо забезпечення цього захисту на кожній фірмі її керівництву. Проте скористатися цими повноваженнями ефективно без специфічних знань і досвіду досить складно. Зважаючи на те, що захист комерційної таємниці – комплексний захід, що потребує залучення фахівців різного профілю, пропонуємо скористатися послугами наших фахівців для юридичного захисту Вашої інформації.

 

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!