Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Як відкрити турфірму. Ліцензія для туроператорів.

 

Туристичний бізнес є досить привабливим з багатьох точок зору, не в останню чергу - з естетично-пізнавальної. Цікавість до подорожей є вираженням прагнення людини до свободи. Проте, як і в будь-якій іншій сфері діяльності, в туристичній є достатньо регламентованих, закріплених законом жорстких правил. Достатньо згадати, наприклад, те, що це один з небагатьох видів  підприємницької діяльності, який підлягає ліцензуванню. В цій статті ми з’ясуємо, як отримати ліцензію туроператора.

 

Туроператори і турагенти

 Спочатку ознайомимось з основними поняттями. Туроператор – це юридична особа будь-якої організаційної форми (ТОВ, акціонерне товариство тощо) та заснована на будь-якій формі власності, яка займається виключно організацією надання туристичних послуг. Зверніть увагу: щоб мати статус саме туроператора, фірмі необхідно надавати мінімум два види послуг, пов’язаних з туризмом. Наприклад, фірма має забезпечувати як проїзд до місця відпочинку, так і проживання на місці. Це – найбільш поширений, класичний варіант, проте туроператор може надавати туристичні послуги в інших формах, що можуть і бути пов’язані з проживанням чи переїздом (наприклад, проїзд і екскурсійне обслуговування, або проживання і комплекс розваг на місці). Головна вимога – туроператор не обмежується тільки одним видом послуг та не займається іншими видами діяльності, які не пов’язані з обслуговуванням туристів. Туроператор також має право займатися турагентською діяльністю.

Турагент – це професійний посередник на ринку туристичних послуг, який надає зацікавленим особам (головним чином туристам) інформацію про обсяг турпослуг, які надаються тим чи іншим суб’єктом туристичної діяльності (готелем, турбазою, туроператором, перевізником тощо), консультує щодо укладення договорів з такими суб’єктами,  укладає договори з туристами про надання турпослуг за дорученням туроператора.

 


   ВАЖЛИВО!  Турагент не організовує саме надання турпослуг шляхом укладання     відповідних договорів з надавачами послуг (готелями, перевізниками тощо). Межа відповідальності турагента – надана ним інформація, яка має бути достовірною і надана в об’ємі та в строки, які передбачені стандартами надання відповідної послуги. При укладенні з турагентом, який діє за дорученням туроператора, договору про надання туристичних послуг, перед туристом за якість та безпечність цих послуг відповідає туроператор. Такий виключно посередницький статус турагента дозволяє займатися цією діяльністю не тільки фірмам, а також і фізичним особам-підприємцям.


 

Вимоги до фірми, яка має намір отримати ліцензію туроператора

 Вимоги стосуються різних сфер діяльності фірми, недотримання будь-якої з вимог до подання заяви про  отримання ліцензії чи під час діяльності після її отримання є підставою для відмови у видачі чи анулюванні ліцензії. Отже, почнемо з керівника фірми. Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, та мати досвід у сфері туризму не менше трьох років, про що мають бути відповідні записи у трудовій книжці. Немає вимог до стажу щодо осіб, які мають освіту у сфері туризму, від диплому молодшого спеціаліста і вище. Крім того, не менше третини персоналу фірми мають відповідати таким же вимогам.

Фірма зобов’язана мати свій веб-сайт.

В назві фірми не можна використовувати слово «туроператор» без наявності виданої діючої ліцензії. Назва фірми не може бути тотожній назві іншої фірми, якій ліцензія туроператора була видана раніше.

Туроператор зобов’язаний мати забезпечення  своєї відповідальності  (гарантію  банку  або  іншої кредитної установи)  перед туристом за збитки, нанесені йому  у випадку своєї неплатоспроможності, відшкодування ненаданих послуг, раптовим виникненням потреби повернути туриста в місце його постійного проживання. Вимоги щодо наявності такого забезпечення стосуються і турагента, різниця полягає у сумі. Для туроператора це еквівалент 20 000 євро. Якщо туроператор займається виключно внутрішнім і в’їзним туризмом, сума становить еквівалент 10 000 євро. Для турагента сума становить еквівалент 2 000 євро.

Туроператор має обов’язково мати зі страховою компанією договір про обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі.

Ліцензійними умовами провадження туроператорської діяльності передбачена ще низка вимог, ми зупинилися на найважливіших.

  Порядок звернення із заявою про видачу ліцензії

 Заява встановленої форми подається до Державного агентства України з туризму та курортів. В заяві зазначаються реквізити юридичної особи-заявника, адреса наявного веб-сайту, види туризму, яким має намір займатися фірма (виїзний, в’їзний, внутрішній; можна зазначити декілька).

 До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:

 

  • засвідчена керівником копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами;
  • відомості щодо місць провадження туроператорської діяльності (місця розміщення головного офісу і представництв, за наявності);
  • засвідчені керівником копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника, необхідний для провадження туроператорської діяльності;
  • засвідчена керівником копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі;
  • опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (опис складається за затвердженою формою).

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії.

 За видачу ліцензії справляється  разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата проводиться в строк не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії.

 Якщо у Вас є бажання зайнятися таким цікавивим видом підприємництва, як туроператорська діяльність, наші фахівці із задоволенням нададуть допомогу в отриманні ліцензії для туроператора.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!