Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Як отримати громадянство Польщі?

ЯК ОТРИМАТИ ГРОМАДЯНСТВО ПОЛЬЩІ ?

Законодавством Польщі (Ustawa o obywatelstwie polskim) передбачено чотири шляхи отримання польського громадянства.

- за законом (стосується дітей, чиї мати або батько є громадянами Польщі)

- у разі надання польського громадянства (рішення приймає президент Польщі)

- у разі визнання польським громадянином (рішення приймає воєвода)

- у разі відновлення польського громадянства (стосується випадків, коли особа втратила це громадянство, а тепер хоче його повернути).

 

Серед зазначених вище випадків варто виділити два основні шляхи набуття польського громадянства.

Надання польського громадянства

Особа, що бажає отримати громадянство, подає заяву встановленого зразка та документи, що підтверджують відомості зазначені у заяві, до президента Польщі. Така заява подається за посередництвом воєводи або консула. Отримавши заяву про надання польського громадянства воєвода/консул скеровує її до президента через Міністра внутрішніх справ, який в свою чергу проводить повну перевірку інформації, викладеної у заяві та інших даних, що враховуються при вирішенні питання надання громадянства.

Цей спосіб не передбачає терміну, протягом якого президент приймає рішення – це може тривати півроку чи два роки. У випадку, якщо президент відмовляє, це не забороняє іноземцю звернутися повторно або ж скористатися іншим способом.


Визнання польським громадянином

Рішення про визнання польським громадянином приймає воєвода за заявою зацікавленої особи за місцем її фактичного проживання.

Законом чітко визначено умови та підстави визнання польським громадянином , а саме:

- іноземець повинен мати дозвіл на перебування в Польщі (дозвіл на постійне проживання, дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС)

- іноземець повинен перебувати в Польщі певний проміжок часу (від 2 років і більше, залежить від підстави визнання громадянином)

- перебування іноземця в Польщі повинно бути безперервним (перерва не може перевищувати більше ніж 6 місяців і всі перерви не повинні перевищувати в цілому 10 місяців)

- особа повинна мати регулярне джерело прибутку і документально підтвердити наявність житла (договір оренди чи документ про право власності)

- особа повинна підтвердити знання польської мови на базовому комунікативному рівні

Знання польської мови повинно бути підтверджено сертифікатом, отриманим після складання державного іспиту, свідоцтвом про закінчення школи у Польщі або закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання.

Рішення про визнання громадянином приймається воєводою в строк до одного місяця. В окремих випадках, при необхідності отримання додаткової інформації, рішення приймається протягом двох місяців.

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!