Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Факсиміле та його використання

Важко не погодитися, що у ХХІ столітті, в епоху цифрових технологій, втрачають свою попередню важливість документи у звичайній паперовій формі, натомість все частіше ми маємо справу з документами в електронному вигляді. Відомо, що для ідентифікації особи в електронному документообігу широко використовується електронний цифровий підпис. Водночас, існують підприємства, які ведуть величезну кількість документації і щоразу підписувати конкретний документ доволі незручно. Саме тому актуальним є питання про використання факсиміле.

На жаль, поняття «факсиміле» не визначено чинним законодавством. Виходячи з аналізу визначень цього поняття, що міститься у різноманітних словниках, можна зробити висновок, що йдеться про певне зображення, яке точно відтворює власноручний підпис особи.

 

Яке значення відіграє факсиміле?

Насамперед, використання факсиміле може значно спростити ведення документації тим особам, які повинні підписувати величезну кількість документів. Однак, варто пам’ятати, що факсиміле відображує підпис конкретної особи, тому лише ця особа повинна підписувати документи за допомогою факсиміле, а не будь-яка інша, адже саме ця людина наділена правом підпису, відтак саме їй за власною волею вирішувати які документи потрібно підписувати, а які ні.

 

Умови використання

Якщо проаналізувати Цивільний кодекс України, можна знайти лише одну норму, яка регулює поняття факсимільного відтворення підпису, де вказано, що таке допускається у випадках, встановлених законом або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Аналогічні умови передбачено також іншим нормативно-правовим актом, а саме Законом України «Про електронну комерцію».

! Таким чином, використання факсиміле можливе у таких випадках:

1) право на його використання передбачено законом;

2) сторони договору безпосередньо домовилися про використання факсиміле, при цьому така домовленість містить зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Разом з тим, тут може виникнути запитання: якщо, скажімо, договір було підписано за допомогою факсиміле, хоча сторони не погодили його використання, як бути в такому разі? Важливо пам’ятати, що за загальними правилами недодержання сторонами письмової форми правочину не має наслідком його недійсність. Однак, існують правочини, недійсність яких внаслідок недодержання вимог щодо письмової форми встановлена законом, тобто йдеться про нікчемні правочини.

Отже, в такому випадку потрібно чітко розуміти про який саме договір йдеться і як необхідно правильно його укладати. Якщо ж Ви все-таки вирішили укласти договір за допомогою факсиміле, радимо Вам у будь-якому разі погодити його використання задля того, аби в майбутньому уникнути якихось непорозумінь, що можуть виникнути у зв’язку з таким оформленням документа.

 

Позиція судів

Зауважуємо, що суди одностайно підтримують позицію про те, кому належить право використовувати факсиміле. Так, для прикладу, Верховний Суд у своїй постанові від 23 листопада 2018 року за наслідками розгляду справи №5023/1668/11 погодився з висновком суду апеляційної інстанції, що подання позовної заяви з використанням факсимільного відтворення підпису певної особи, нанесеною іншою особою за умови знаходження уповноваженої особи у службовому відрядженні у іншому обласному центрі, який є фактично штампом із зображенням певного підпису фізичної особи, не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки свідчить про неможливість встановлення вираження справжньої волі особи, чий підпис відтворено, на настання відповідних правових наслідків.

06 березня 2019 року Верховний Суд розглянув справу № 143/228/17 про визнання недійсним договору оренди землі. У даному договорі замість підпису орендаря міститься його факсиміле, на що орендодавець письмової згоди не давав. При цьому, Верховний Суд вказав, що письмова згода сторін на використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису є лише формою підтвердження відповідного факсимільного відтворення підпису його власноручному аналогу. Відсутність такої письмової угоди у випадку вчинення дій з виконання договору, підписаного факсиміле, не може бути умовою недійсності вчиненого та виконуваного правочину. Крім цього, договір оренди землі укладений за взаємною згодою сторін та в подальшому протягом п'яти років виконувався сторонами, відтак Верховний Суд вважає, що підписання договору орендарем за допомогою факсимільного відтворення його підпису не є підставою для визнання його недійсним.

Водночас, у своїй постанові від 19 квітня 2018 року Верховний Суд вказав, що для застосування факсимільного підпису для оформлення правочинів, вчинення інших господарських операцій, необхідна письмова згода сторін, яка може виражатись, зокрема, в укладеній між сторонами письмовій угоді, в якій погоджується використання факсиміле і зразки справжнього та факсимільного підписів посадових осіб або представників сторін договору чи іншого документу. Саме таким способом закріплюється юридична сила факсиміле як особистого підпису і засвідчені ним документи вважатимуться укладеними відповідно до вимог законодавства. Існування усталеної практики між сторонами щодо використання факсиміле, без дотримання закону, яким визначено порядок його використання, не впливає на вирішення питання щодо правомірності його використання у випадках, коли інша сторона заперечує юридичну силу підписаного таким чином документу. При цьому, Верховний Суд вказав на необхідності належним чином дослідити при новому розгляді справи чи узгоджено сторонами використання факсимільного відтворення підпису (справа № 910/4050/17).

Таким чином, судова практика є доволі різною, а тому наголошуємо на важливості правильного оформлення документів, у тому числі за допомогою факсимільного відтворення підпису. Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо правомірності використання факсиміле або якщо Ви хочете дізнатися всі нюанси укладення правочину за допомогою факсиміле, звертайтеся до нас за консультацією.

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!