Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Електронна комерція. Діяльність інтернет-магазинів

З розвитком засобів комунікації змінювались і продовжують змінюватись способи ведення підприємництва.  Все більш широкого поширення набувають нетрадиційні форми реалізації товарів чи замовлення послуг, коли продавець та покупець навіть не зустрічаються. Наприклад, так відбувається при реалізації товарів за допомогою пошти. Останнім часом цей доволі зручний для клієнта вид торгівлі заміщується технічно більш сучасним – торгівлею через інтернет. Розглянемо головні особливості ведення такого виду бізнесу.

 

Хто може займатися торгівлею в інтернеті

Зауважуємо, що є відмінність між поодинокими оголошенням приватної особи про продаж власного майна на спеціальних сайтах, і цілеспрямованою діяльністю на постійній основі з продажу спеціально придбаного з метою реалізації або виготовленого з тією ж метою майна (товару). Торгувати в інтернеті товаром можуть тільки підприємці: фізичні або юридичні особи. Отже, перед тим, як відкрити свій інтернет-магазин, слід пройти процедуру державної реєстрації, обравши при цьому  відповідний код виду економічної діяльності як основний. Крім того, слід зареєструватися в податковому органі, обравши загальну або спрощену систему оподаткування. В окремих випадках необхідна наявність касового апарату. Ще раз підкреслюємо, що до реєстрації в держорганах не можна проводити реалізацію товарів через інтернет під загрозою визнання це незаконною підприємницькою діяльністю та накладенням штрафу від 17000 грн.

 

Ліцензування торгівлі в інтернеті

Законом не передбачено ліцензування торгівлі через інтернет як такої. Але якщо в інтернет-магазині продається товар, для торгівлі яким вимагається наявність ліцензії, то підприємець має її отримати до початку продажів. Звертаємо увагу на те, що в будь-якому випадку через інтернет забороняється продавати алкоголь, тютюнові вироби та ті ліки, які продаються тільки за наявності рецепту.

 

Законодавство в сфері електронної комерції

Головним актом в цій сфері є закон «Про електронну комерцію». В ньому детально описано, хто є продавцем та покупцем в інтернеті, розміщені основні вимоги до продавця щодо забезпечення діяльності інтернет-магазину, розкривається поняття електронного договору. Проте хочемо наголосити на тому, що на підприємця, який реалізує свій товар через інтернет-магазин, поширюється також дія всіх актів, які регулюють діяльність і «звичайного» підприємця. А деякі з них стають навіть більш актуальними. Наприклад, закон «Про захист персональних даних» вимагає від підприємця створення умов, які унеможливлюють несанкціонований доступ сторонніх осіб до даних покупців інтернет-магазину. Бездоганно виконати ці вимоги справді складно, але реальні кроки, які можна продемонструвати контролюючим органам, підприємець зробити зобов’язаний. Також продавець не повинен вимагати у покупця будь-яку іншу інформацію, крім тієї, без якої неможливо укласти договір.

Іншим головним законом для інтернет-торгівця є закон «Про захист прав споживачів». Як і «звичайний» підприємець, інтернет-торгівець зобов’язаний надати покупцю певний обсяг інформації про товар і себе самого. Проте якщо при «класичній» торгівлі певна недостатність письмової інформації ліквідується при безпосередньому огляді товару покупцем і спілкуванню з продавцем перед продажем, то в інтернет-торгівлі покупець покладається виключно на письмову інформацію, тому обсяг підстав, за якими він може повернути товар (чи через недоліки, чи тому що «не підійшов») зворотно пропорційний обсягу розміщеної продавцем інформації.

Обов’язковому розміщенню в загальному доступі підлягає така інформація:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;
 • місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи - підприємця;
 • адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;
 • ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця;
 • відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;
 • щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки;
 • інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

Не останню роль в електронній комерції відіграють нормативні акти, що регулюють відносини в проведенні оплати за допомогою електронних систем. Відповідність засобів, за допомогою яких продавець отримує оплату за товар в інтернеті вимогам цих актів – цілком його відповідальність.

 

Електронний договір

Договір в інтернет-магазині укладається шляхом обміну між продавцем та покупцем в електронній формі повідомлень певного змісту і форми. Законом не вимагається обов’язкового підписання сторонами «класичного» письмового договору. Особливістю укладення договору в інтернет-магазині є те, що продавець розміщує на сайті умови договору, а покупець фактом подання заявки на придбання товару у визначеній продавцем формі погоджується укласти договір на цих умовах. Оскільки договір пропонується необмеженому колу потенційних покупців, то активну позицію тут займає саме покупець. Продавець також може проявити ініціативу, розсилаючи пропозиції укласти договір відвідувачам певних сайтів, порталів чи користувачам певних служб, з дуже важливою умовою: отримувач такої пропозиції повинен мати змогу відмовитись від отримання в подальшому таких повідомлень, і це повинен забезпечити продавець.

Умови договору, розміщені як пропозиція його укладення, повинні відповідати вимогам, які викладені в Цивільному кодексі. Загалом, вони повинні обов’язково стосуватися якості, кількості, ціни товару, строків та умов отримання товару покупцем, строків та умов оплати товару. Додатковими умовами можуть бути такі:

 • технологія укладення договору;
 • порядок створення та накладання електронних підписів сторонами договору;
 • можливість та порядок внесення змін до умов договору;
 • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір;
 • порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між сторонами під час виконання ними своїх зобов’язань;
 • технічні засоби ідентифікації сторони;
 • спосіб зберігання та пред’явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них;
 • умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів;
 • можливість вибору мови, що використовується під час укладення та виконання договору;
 • інші.

Підписання договору може відбуватися шляхом накладення фізичного власноручного підпису, підписання за допомогою електронного цифрового підпису (вимагає наявності у обох сторін діючого сертифікату електронних ключів), або за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Останній спосіб є найбільш поширеним на практиці. Наявність підпису зазвичай вимагається при заповненні форми заявки-прийняття умов договору від покупця.

Договір вважається укладеним з моменту одержання продавцем відповіді про прийняття пропозиції.

Слід звернути увагу на те, що сам по собі факт оплати товару покупцем  без надіслання відповідної заявки продавцю не породжує обов’язок передати товар. Продавцю в цьому випадку необхідно повернути всю суму отриманих коштів.

Електронна комерція – новий, відносно складний спосіб ведення підприємницької діяльності, перевагою якого є постійне удосконалення практики його ведення і зручність для малих підприємців. Складність його, як не парадоксально, полягає в оманливій зовнішній простоті, внаслідок чого початківці випускають з поля зору багато важливих питань, і, як наслідок, здійснюють багато помилок. Для уникнення цього Ви завжди можете звернутися до адвокатського об’єднання «Галлекс», де Ви отримаєте повний пакет послуг по запуску та обслуговуванню функціонування Вашого комерційного інтернет-проекту.

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!