Ваш надійний партнер та порадник
Написати нам
м. Львів, вул. Свєнціцького, 5, оф. 211

Діяльність посередників із працевлаштування за кордоном. Порядок отримання ліцензії

Сьогодні багато людей цікавляться можливістю працевлаштуватися за кордоном. При цьому вони стикаються з багатьма нюансами і питаннями, які не схожі на ті, які існують при працевлаштуванні вдома. Хтось вирішує ці питання самостійно, хтось звертається до різноманітних посередників. І ті, і інші часто стають «здобиччю» або злочинців, або непрофесіоналів, зазнають матеріальних, моральних втрат, нерідко і фізичної шкоди. Проте це не означає, що працевлаштування за кордоном саме по собі є ризикованою справою. Ризик виникає, як і будь-де, лише при порушенні певних правил. Тому так важливо, щоб людина, яка бажає працювати за кордоном, отримала своєчасно якісні послуги з такого виду працевлаштування, це попередить такі порушення. Якщо Ви бажаєте допомагати людям в цьому, ми роз’яснимо Вам, як отримати ліцензію на працевлаштування за кордоном.

Перш за все з’ясуємо, що саме мається на увазі під терміном «послуга з працевлаштування за кордоном». Для того, щоб мати можливість здійснювати в повній мірі діяльність з працевлаштування, підприємець повинен мати договір з іноземним партнером про посередництво у працевлаштуванні.

! Зверніть увагу : наявність договору з іноземним партнером є умовою отримання ліцензії, отже, його необхідно укласти до звернення за її отриманням.

Партнером може виступати як такий самий посередник у працевлаштуванні, так і реальний роботодавець, що має потребу в іноземних працівниках. Партнерів може бути декілька. Важливо, аби потреба в працівниках мала вираження в реальних вакансіях, з інформацією щодо обов’язків працівників, режиму робочого часу, оплати праці тощо. Саме формування  повної інформаційної бази щодо потенційного місця роботи, з’ясування вимог до кандидатів на заняття вакансій, вивчення побажань працівників щодо роботи, їх кваліфікації та іншої інформації, якнайповніше інформування обох сторін (працедавця і кандидата) про іншу, становить зміст послуги. Отже, починати треба з укладення договору.

Які документи потрібні для отримання ліцензії?

Якщо видача ліцензії пов’язана з наявністю іноземного партнера, то, природно, що про нього потрібно надати інформацію. Яку саме? Загалом – звичайну, якою в будь-якому випадку обмінюються партнери і в Україні, але список дещо розширений.

Отже, подаються: копія вищезазначеного договору з партнером (до нього обов’язково додається погоджений роботодавцем проект трудового договору, незалежно від того, хто є партнером); документ про реєстрацію партнера в його державі (копія);копія ліцензії партнера  на працевлаштування іноземців (якщо партнер – посередник); копія колективного договору між партнером та профспілкою (або копія довідки про те, що такий договір не укладався); копія документу, що підтверджує договірні відносини між партнером-посередником і іноземним роботодавцем як клієнта посередника; якщо планується найм екіпажів суден – перелік цих суден, які є у власності (володінні, користуванні) партнера, або для яких партнер-посередник наймає екіпаж; копія дозволу на працевлаштування іноземців (або копія документу, що визначає вид господарської діяльності партнера, якщо законом його держави не передбачено надання таких дозволів)(для партнера-роботодаця); відомості про місце провадження діяльності здобувача ліцензії за встановленою формою; заява про отримання ліцензії за встановленою формою; опис документів (у двох примірниках), що подаються для отримання ліцензії за встановленою формою.

Копії документа про реєстрацію партнера, копії ліцензій та дозволів партнера засвідчуються згідно законодавства країни партнера та підлягають легалізації в консульстві України (або засвідчуються в посольстві країни партнера в Україні і легалізуються МЗС України). Копії інших документів, якщо вони складені іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на текстах перекладу цих документів підлягають нотаріальному посвідченню.

Орган, який видає ліцензію – Міністерство соціальної політики України. Заява та додані до неї документи надсилаються поштою (з описом вкладення) або через представника чи особисто. Дата подання заяви з документами фіксується на одному з примірників опису документів, який повертається заявнику. Рішення про видачу ліцензії (за умови відсутності підстав для залишення заяви без розгляду чи для відмови у видачі ліцензії) приймається протягом десяти календарних днів з дня одержання заяви.

Що робити після отримання ліцензії?

 Для здійснення діяльності в сфері працевлаштування Ви повинні дотримуватись певних організаційних правил. Як ми зазначали, зміст послуги по працевлаштуванню – в збиранні та наданні інформації. Тому інформація повинна буквально оточувати потенційного працівника у Вашому офісі. Біля входу – обов’язково табличка з Вашим найменуванням (відповідно до запису в ЄДР) та розкладом роботи. На стіні в офісі – копія виписки з ЄДР. Окремо – ще раз найменування, організаційно-правова форма; прізвище, ім’я, по батькові керівника; місцезнаходження володільця ліцензії (або місце проживання, якщо це фізична особа-підприємець); копія ліцензії; перелік держав, до яких Ви маєте працевлаштовувати людей (за наявності відповідних діючих договорів); засвідчена загальна інформація про характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі (державах) працевлаштування; контактний номер телефону структурного підрозділу органу ліцензування, який видав ліцензію і уповноважений перевіряти дотримання ліцензійних вимог; закони України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, витяг із Закону України “Про захист прав споживачів” у частині надання послуг, ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Також треба мати книгу відгуків. Обов’язковим документом є журнал обліку клієнтів встановленої форми.

Звертаємо увагу на те, що загальну інформацію щодо умов працевлаштування за кордоном Ви маєте надавати безоплатно. Платна послуга починається з моменту, коли працівник запитує інформацію про роботодавців. Для подальших дій необхідно укласти з ним договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Ми розкрили зміст послуги з працевлаштування. А що ж має бути результатом її надання? Безумовно, укладення трудового договору між клієнтом – працівником і закордонним роботодавцем. Також  складається акт наданих послуг, яким «закривається» договір між Вами і працівником.

Про всі зміни в інформації, яку Ви надавали Мінсоцполітики при отриманні ліцензії, повідомляєте протягом одного місяця з дня настання змін.

Підсумовуючи, скажемо, що якщо Вам потрібна ліцензія на працевлаштування за кордоном, то Ви, безумовно, можете скористатися матеріалами цієї статті. Проте якщо у Вас залишилися питання, або виникли проблеми в процесі отримання ліцензії чи здійснення відповідної діяльності, рекомендуємо звертатися за допомогою до фахівців.

Адвокати АО «Галлекс» знають практичну сторону процедури отримання ліцензії для посередництва у працевлаштуванні за кордоном та допоможуть Вам оперативно та без зайвих клопотів розпочати власну справу.

 

 

profesional

Професіоналізм

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожний наш Клієнт отримав позитивний результат від співпраці з нами.

dosvid

Досвід

В нашій команді працюють кваліфіковані адвокати з багаторічним досвідом роботи, які зарекомендували себе як професіонали своєї справи.

result

Об’єктивність

Ми не даємо порожніх обіцянок, ми реально оцінюємо ситуацію і обираємо найоптимальніший шлях для вирішення Вашої проблеми.

confidence

Конфіденційність

Ми забезпечимо максимальну конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої від кожного Клієнта. Ви можете нам довіряти!

Bitcoin Accelerator